När Slösa regerar landet

Ledare Artikeln publicerades
Läsa och räkna i rödgrönt format.
Foto:Foto: Henrik Montgomery/TT
Läsa och räkna i rödgrönt format.

I riksdagen skryter Stefan Löfven över att han kan läsa och räkna. Konjunkturinstitutet konstaterar däremot att regeringens budget är underfinansierad med 40 miljarder kronor.

Statsminister Stefan Löfven har hög svansföring när det kommer till den egna regeringens förmåga att hantera ekonomin.

I riksdagens partiledardebatt på onsdagen passade han på att både raljera över moderatledaren Ulf Kristerssons ekonomutbildning och över att borgarna alltid har otur med ekonomin när de ska regera. Löfven skojade till det om att man ska rösta på en regering som har tur – hans egen.

Och nog beter sig regeringen som om den har alla gudar med sig. För det är spenderbyxorna på när det gäller att köpa väljare med väljarnas egna pengar.

Konjunkturinstitutet, den statliga myndigheten, konstaterar att budgeten är underfinansierad med 40 miljarder kronor. Den största delen av utgiftsökningar är statsbidrag till kommunerna. Till det kommer ökade anslag till polis och försvar. Hushållen får tillbaka en del av skatterna genom ökade barnbidrag, bostadstillägg och höjda sjukersättningar.

Regeringen slösar på så bra att den inte klarar av att spara, tvärtemot vad finansministern hävdar i sin budget. Räknar KI rätt slösar regeringen så mycket att man knaprar på framtida budgetutrymme och inte klarar överskottsmålet.

Skillnaden mellan regeringens och Konjunkturinstitutets beräkningar är 29 miljarder kronor. 2019 kommer därför staten att tvingas strama åt för att klara överskottsmålet –  bra för kommunerna att veta när de planerar för de kommande åren.

Men får då inte firma Löfven & Andersson jättemånga fler i jobb med sitt ivriga sprättande av medborgarnas slantar? Nej.

På nationalekonomiprosa är Konjunkturinstitutets samlade bedömning ”att de nya åtgärderna på arbetsmarknadsområdet får begränsade effekter på sysselsättningen och arbetslösheten”.

Svårast att få i jobb är nyinvandrade med låg utbildning, bland infödda svenskar är arbetslösheten nästan så låg som den kan bli. Bristen på arbetskraft inom kvalificerade yrken är stor.

Stefan Löfven är inte speciellt intresserad av sådant som att stimulera dem som satsar på högre utbildning eller att avancera vidare inom sitt yrke.

Specialistsjuksköterskor och barnmorskor betraktas av regeringen som höginkomsttagare, vilket Jan Björklund (L) påpekade i riksdagsdebatten. På det svarade Stefan Löfven: ”man kan ha olika synpunkter på marginalskatter hit å dit”.

Det är tydligen den svaga hit å dit-analysen som gör att Stefan Löfven tycker det är rätt att dra långt mer än hälften av en löneökning direkt ur handen på hårt arbetande familjeförsörjare. Men är man en riktig Slösa måste ju någon annan betala. Det kan till och med en ekonom räkna ut.