Nils-Eric Sandberg: Har regeringen något ansvar?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Gfdgs

Läser våra ledande politiker grundlagen? Den säger att majoriteten ska bestämma och att statsråden beslutar gemensamt.

Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne har hyllat statsministern för hans ”starka och tydliga ansvarstagande”. De som bor i stiftet bör nog be en extra aftonbön om bättre vägledning för sin högste själasörjare. Jag har länge bott i Stockholms stift, och är nu glad över att ha flyttat därifrån.

Statsministern har inte ett ögonblick gjort något vad som kallas ”ta ansvar”. Han har fått en allvarlig säkerhets- och informationskris i regeringskansliet och i regeringen. Han har inte sagt att han har något ansvar för detta. Han har lagt hela skulden på generaldirektören för Transportstyrelsen. Hon har gjort grova misstag. Men blir också syndabocken.

När oppositionen försiktigt säger att vi vill utkräva ansvar säger statsministern att de vill skapa oro och uppträder oseriöst. LO-chefen, som är van att bestämma över folkvalda regeringar, säger att ”så här kan det inte få fortsätta”.

Den rimliga tolkningen är att både statsministern och LO-chefen anser att oppositionen inte får kritisera regeringen; den ska sitta tyst och vara stilla. Regeringen bär inget ansvar för det som händer i myndigheterna, eller i regeringskansliet.

Låt oss nu se på detta i ett statsvetenskapligt perspektiv. Landet har ju trots allt en grundlag, även om den tycks vara okänd för alla som berörs av den.

Regeringen sitter på en minoritet av rösterna i riksdagen. Oppositionen är i majoritet men har i decemberöverenskommelsen, DÖ, gått med på att minoriteten ska regera. Men Regeringsformen (RF) 4:5 säger att majoriteten ska bestämma. Så DÖ – som i praktiken fortfarande gäller – strider mot andan i RF. Har någon i allianspartierna tagit reda på detta? Läser de grundlagen?

Statsministern har i sin förklaring till att statsråden inte talar med varandra sagt att varje statsråd sköter sitt eget departement, och de underlydande myndigheterna.

Detta är en nyhet för alla som på yrkets vägnar studerat statsvetenskap. Statsråden bestämmer inte enskilt. Regeringen beslutar som ett kollektiv. I Israel voterar statsråden. Så går det inte till i Sverige, vare sig i 1809 års eller 1974 års RF. Hela regeringen beslutar. Det regleras i RF 7:3.

Jag recenserar inte andra människors läsvanor; jag sköter mina egna. Och jag är principiellt mot tvingande regler, annat än i trafiken. Men jag anser att de som sitter i regering och riksdag skulle åläggas att ha regeringsformen som obligatorisk nattlektyr.

Till den verkan det kan ha.