Nils-Erik Sandberg: Är ensam stark?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Lars Ottosson

När det väl smäller har alliansfriheten ingen betydelse

En dag knackar Putin – denne kombination av Peter den store och Ivan den förskräcklige – på dörren och säger att han vill hyra Gotland. Där vill han anlägga en flyg- och flottbas för att skydda Sverige mot Nato. I hyra erbjuder han en rubel om året.

Försvarsministern protesterar och säger att Sverige är ett alliansfritt land. Putin svarar att han just därför vill skydda Sverige mot Nato. Och därför behöver han Gotland. Försvarsministern säger att om ni vill ta Gotland ska vi försvara oss.

Med vad? frågar Putin, och påminner om att enligt vår förre ÖB kan Sverige försvara sig bara en vecka. Och Sverige kan inte be Nato om hjälp – vi är ju alliansfria. Enligt artikel 5 i sin stadga skyddar Nato endast medlemmar.

I debatten om Sveriges relation till Nato säger socialdemokratin absolut nej till tanken på medlemskap. Den ståndpunkten har en lång historia. 1948 hade Sovjet lagt en järnridå över halva Europa – den amerikansk-polska journalisten Anne Applebaum har beskrivit processen i boken ”Iron Curtain”. Hon visar hur det socialistiska Sovjet utplånade varje spår av demokrati. Hon har också skrivit boken ”Gulag”, om de socialistiska slavlägren i Sovjet. Jag rekommenderar Jonas Sjöstedt att läsa båda böckerna, med all möjlig eftertanke.

1948 föreslog Sverige att freden skulle garanteras genom fredlig samexistens inom ramen för FN. I FN:s säkerhetsråd ingick Sovjet, med vetorätt. Sverige ville också ha en nordisk försvarsunion. Danmark och Norge mindes Sveriges hjälp 1939 och 1940 och tackade nej. När Nato bildades 4 april 1949 gick Danmark och Norge med.

Rader av socialdemokratiska politiker har försäkrat att alliansfriheten skyddade oss från andra världskriget. Låt oss ta en titt i historien. 23 september 1939 ingick de socialistiska diktaturerna Nazi-Tyskland och Sovjetunionen Ribbentrop-Molotov-pakten i Moskva. De skulle dela upp Östeuropa mellan varandra. 1 september anföll Tyskland det alliansfria Polen. 17 september gick Sovjet in i Polen från öst och ockuperade därefter de alliansfria baltiska länderna. 30 november anföll Sovjet det alliansfria Finland – vilket försvarades av kommunistpartiets tidning Ny Dag och författaren Ivar Lo-Johansson.

9 april 1940 anföll Nazi-Tyskland de alliansfria länderna Danmark och Norge. 10 maj 1940 anföll Tyskland de alliansfria länderna Belgien och Holland. Tyskland anföll sedan de alliansfria Jugoslavien och Grekland.

Historien visar att diktatorerna inte ett ögonblick brydde sig om någon alliansfrihet. Det som skyddade Sverige från tysk invasion var endast att vi levererade den järnmalm och de kullager Tyskland behövde för sin krigsindustri. Churchill kritiserade Sverige för att därmed delta i kriget på Tysklands sida.

Fakta

Nils-Erik Sandberg

är före detta ledarskribent i DN samt publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen.

Visa mer...