Ledare

Öppna upp skolan

Ledare Artikeln publicerades
Dörren ut till arbetslivet borde vara vidöppen.
Foto:Tom Wall
Dörren ut till arbetslivet borde vara vidöppen.

Det behövs fler vägar från skolan till arbetslivet. En bra gymnasieskola är helt avgörande för att klara det.

”Det är extremt viktigt för våra ungdomar att komma ut i näringslivet.”

Det sa David Åqvist, vd på WME Mechanics i Ystad, på tisdagens näringslivsfrukost. Ämnet för frukosten, som anordnas av Ystads kommun och Företagarna, var skola-näringsliv. Vad passar då inte bättre än att vara på Österportskolan och på plats uppleva en klassisk skolmiljö.

Näringslivsfrukosten lockade över 100-talet åhörare som fick ta del av de goda erfarenheter som gjorts under det första året med teknikprogrammets fjärde år.

Mikael Andersson från HydX i Ystad och David Åqvist berättade om deras respektive företags behov av att få in unga människor för att klara den framtida generationsväxlingen. Vid deras sida stod fjärdeårselever från teknikprogrammet som har sin praktik på de två företagen och berättade hur mycket de utvecklats på sina praktikplatser. Bättre än så kan inte övergången mellan skola och arbetsliv beskrivas. Men det behövs fler exempel.

Den svenska skolan står inför många utmaningar, lärarbrist, fallande skolresultat och många nyanlända elever. Men allt är inte bara problem, det finns också goda exempel som måste lyftas fram som till exempel det arbete som sker på Ystad gymnasium.

De senaste åren har skoldebatten handlat mycket om gymnasieskolans viktiga roll för sysselsättningen. Utan en gymnasieutbildning är det väldigt svårt att få ett arbete, brukar det heta. Men det säger i sig inget om vilken sorts utbildning som efterfrågas eller kvaliteten på den.

Det som borde räknas är hur övergången mellan skola och arbetsliv kan förbättras. Detta kan inte bara lösas genom nya statliga påfund utan det mesta av det arbetet sker lokalt ute i landets kommuner.

Studievägledarna på skolorna har en viktig uppgift i att informera eleverna om de yrkesval som finns ut i arbetslivet. Men det måste också finnas ett sug till näringslivet från eleverna. Då behöver kontakterna mellan skolan och företagen bli bättre.

Ystad gymnasium har en stor andel elever som går på yrkesförberedande program. Det är positivt för den lokala arbetsmarknaden och visar vilken viktig roll skolan har. Men även om det på många sätt fungerar bra i dag finns det mer att jobba på i Ystad – och i grannkommunerna.

En sak är viktigt att komma ihåg, i alla tider är det just ungdomar som har lätt för att lära sig. Framtiden finns i att den yngre generationen får en chans att visa vad den går för, gärna så tidigt som möjligt. För den som vill gå ut i arbetslivet efter gymnasiet borde dörren stå vidöppen.

Verkligen visar att det inte alltid är så. Därför behöver vägarna ut från skolan bli fler.