Ledare

Replik: "Sverige är inte hotat"

Ledare Artikeln publicerades
Gudrun Schyman
Foto:Elisabeth Ohlson Wallin
Gudrun Schyman

Först och främst: orden "Notan för stridspittarnas fest blev en halv miljard" var inte mina utan rubriken på den krönika, skriven av Katarina Mazetti, som jag länkade till i min tweet. Detta faktum är jag övertygad om är alldeles uppenbart för de flesta av mina följare på Twitter, så även för Petter Birgersson.

Det jag själv skrev i min tweet var orden "Fler måste förstå detta!" - och vad är det då jag hoppas att fler ska förstå av det Mazetti skriver? Jo, detta: ”Vad hotar oss egentligen mest? Konventionella vapenanfall, eller vattenbrist och 50-gradig hetta i växthuseffekt om mindre än 30 år, med åtföljande folkvandringar? Ska vi lägga 20 miljarder på att möta nya avancerade ballistiska robotar eller satsa dem på att till exempel ställa om transportsystemet till elförsörjning? Ska vi leka krig eller rusta oss för verkligheten?”

Feministiskt initiativs politik bygger på insikten om att Sverige inte ligger under ett direkt säkerhetshot från något land i dag och därför ska vi inte satsa på militär upprustning, närma oss Nato, satsa på värnplikt och sammantaget höja spänningsläget och risken för våldsamheter mot det egna territoriet. Fokus måste istället ligga på att skapa förutsättningar för fred och inte på att förstärka krigsretorik och spänningar mellan länder.

I internationella insatser finns kompetens och erfarenhet inom försvarsmakten som ska tas tillvara på. Sverige har länge ansetts som en spänningsminskande och diplomatisk kraft i internationella sammanhang och detta vill vi i Feministiskt initiativ fortsätta att bygga på. De internationella insatser som gör mest nytta är de som bygger förutsättningar för långsiktigt hållbar fred, vilket innefattar långt mycket mer än närvaron av militära medel. Satsningar på jämställdhet, infrastruktur och utbildning är bara några sådana insatser som Sverige bör bidra med i internationella insatser.

Förändring tar tid, liksom fredsbyggande. Därför förespråkar vi i Feministiskt initiativ en successiv omställning av det militära försvaret. Att sätta mänsklig säkerhet före militär (o)säkerhet gör oss visserligen unika i svensk politik i dag, men vi stödjer oss på gedigen forskning och FN:s sedan länge uttalade ambitioner. Vill vi ha fred ska vi arbeta med fredliga medel. Det är den typen av övningar som vi verkligen behöver.

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Svar direkt: Det är bra att Gudrun Schyman tydliggör att hon och partiet ställer sig bakom Katarina Mazettis analys och ordval. Precis som framgick av ledaren löd tweeten: "Fler måste förstå detta! Notan för stridspittarnas fest blev en halv miljard". Schyman gjorde Mazettis ord till sina och tycker, vilket är det viktiga, att Aurora handlade om att leka krig, att Putinregimen inte är något hot mot demokratierna i Rysslands närhet och om den är det är det ändå inget Sverige ska bry sig om.

Petter Birgersson, politisk redaktör