Ledare

Samarbete kräver mer enighet

Ledare Artikeln publicerades

Politisk konflikt i Skurups kommun kan göra mer skada än nytta.

”Jag tror det är klokt att utveckla samarbetet med Vellinge och Trelleborg.”

Det sa moderaten Johan Bolinder på måndagens kommunfullmäktige i Skurup. Ärendet handlade om nya taxor för sotning och brandskyddskontroll, en fråga som egentligen inte borde innebära så mycket debatt. Men ärendet innehöll ändå en viktig skiljelinje: Ska Skurups kommun samarbeta mer med andra kommuner eller inte.

Skurups kommunfullmäktige hade att ta ställning till om kommunen skulle göra en gemensam upphandling om taxor för sotning och brandskyddskontroll med Trelleborgs och Vellinge kommuner. Redan i dag har Skurups kommun ett samarbete med de två kommunerna vad gäller räddningstjänsten. Det blir då naturligt att gå vidare med en gemensam upphandling om sotningen.

Det liggande förslaget från S-blocket vann också, om än knappt. I stort sett alla ledamöter från det borgerliga blocket och SD röstade nej.

Den utsträckta handen från Johan Bolinder var ett av få tillfällen som det fanns en politisk vilja att samarbeta över blockgränsen på måndagens fullmäktige.

För att Skurups kommun ska kunna samarbeta mer med andra kommuner måste den egna inriktningen vara tydlig. Måndagens kommunfullmäktige visade inte mycket av det.

Istället var det en hård politisk debatt om nästan allt. Ska 2012 års underskott återställas? Kan man återremittera ett ärende mitt under beslutsfasen? Mycket käbbel och politisk konflikt med andra ord.

Skurups kommun har målet att växa med 1 procent om året, vilket motsvarar cirka 150 personer. Första halvåret i år minskade befolkningen med 43 personer. Här finns det en stor utmaning för kommunen att vända den negativa trenden, men då gäller det också att arbeta mer konstruktivt. Det ansvaret ligger i första hand på de folkvalda politikerna.