Sätt fart på E 65

Ledare Artikeln publicerades
Bättre E 65 tillsammans.
Foto: Bass Nilsson
Bättre E 65 tillsammans.

Behovet av att bygga ut E 65 är stort. Företagarna tar nu initiativ för att lyfta de ekonomiska vinsterna med en förbättrad väg. Men samordning mellan fler kommuner behövs.

Hänger Ystad löst för sig eller är det en del av en utvidgad Öresundsregion? Skillnaden mellan att vara riktigt integrerad i en region eller att ligga i dess periferi kan handla om 10-15 minuter. 45 minuters restid är okej för de flesta att ta sig till jobbet. Men upp emot en timme tar det emot, åtminstone för dem som inte är vana vid Storstockholms trafikstockningar.

Blir pendlingstiden för lång och tillförlitligheten för låg är det inte längre lika attraktivt att bo i en by eller mindre stad i utkanten av en stor arbetsmarknadsregion. I Skåne är det tydligt att kopplingen till Malmö/Lund är avgörande för att dra till sig bosättande familjer och nyetablerade företag. För redan existerande företag är det lika avgörande att kunna locka anställda från en större omkrets som att snabbt kunna komma ut i världen för affärsmöten.

Ystad har en speciell position som hamnstad, där både godstrafiken mot Polen och persontrafiken mot Bornholm är av vikt. Ska det fungera krävs goda förbindelser på land och då måste kommunen slåss för sin sak mot Trafikverket och politiker på högre nivåer. När det kommer till infrastruktur är kampen om pengarna hård. Trots stor lokal politisk enighet om nödvändigheten av förbättrade väg- och tågförbindelser har kommunen inte nått fram med sina önskemål om exempelvis en utbyggd E 65, anpassad för tung trafik och pendling.

Företagarna i Ystad menar att kommunen inte har varit tillräckligt vass i sin kommunikation. På tisdagens näringslivsfrukost på Ystad Studios framhöll Bo Johnson från företagarna att det krävs starka och tydliga argument för att nå fram. Och när det kommer till argument om infrastruktur handlar det om pengar, att visa på för myndigheter och rikspolitiker att investeringen i E 65 betalar sig. Problemet råkar ju vara att pengarna som ska betala det statliga vägnätet inte beslutas om i rådhuset eller kommunfullmäktige.

Företagarna har nu samlat det lokala näringslivet till att i samarbete med Ehrenberg Sörensen kommunikation ta fram ett underlag som ska ge de ekonomiska argumenten för att få till ett beslut om en utbyggd E 65. Det är bra att näringslivet tar ett steg fram och visar enighet i en för Ystad avgörande fråga. Att finna de ekonomiska och rationella skälen och framföra dem på rätt sätt är självfallet en nödvändighet för att få en förändring till stånd.

Samtidigt måste infrastruktur tänkas i helheter, järnvägar och Europavägar är inte enskilda kommuners angelägenheter. E65 är av stor betydelse även för omgivande kommuner, inte minst för Skurup och för Svedala med Sturup flygplats. Även Simrishamn och Tomelilla skulle vinna mycket på en fyrfilig E 65 och förbättringar av väg 9 och 11. För att få riktig kraft bakom orden behövs analyser och kalkyler som visar hur hela regionen gynnas av väginvesteringarna.

Det är bra med starka argument. Men en kommun med 30 000 invånare får även med dem svårt att på egen hand höras i kampen om miljarderna.