Sjöbos viktiga vägval

Ledare Artikeln publicerades
Väg 11 – en ständig stoppkloss för Sjöbos pendlare.
Foto:Petter Birgersson
Väg 11 – en ständig stoppkloss för Sjöbos pendlare.

I januari tog Magnus Weberg över Sjöbostyret efter veteranen Stefan Lundgren. Nu måste han besegra Moderaternas motvind för att fortsätta dra Sjöbo framåt.

Sjöbo byggdes en gång kring järnvägen. Men när bilismens årtionden rullade in revs spåren upp. Ett misstag skulle det visa sig. Pågatågsförbindelser är numera varje större orts dröm.

Kampen för att få till stånd den så kallade Simrishamnsbanan var därför ett av det förra kommunalrådet Stefan Lundgrens stora mål. När jag träffade Lundgren för sex år sedan tvekade han inte: ”2021 vill jag ha den.”

2021 är ännu inte här. Men järnvägen är långt borta. Och Stefan Lundgrens efterträdare på kommunalrådsposten, Magnus Weberg, har tvingats inse att det inte längre är realistiskt att järnvägen ska frälsa Sjöbo.

– Jag hade inte tackat nej om de hade lagt räls i morgon. Men jag kan inte vänta till 2040, då stagnerar Sjöbo, säger han.

Istället fokuserar Weberg på att få till bättre vägförbindelser. Vi tar kommunens Renault ut till väg 11 mot Malmö och Lund. Det är förmiddag och pendlingstrafiken har passerat för ett par timmar sedan. Men traktorer och lastbilar dundrar förbi. Det är lätt att förstå hur trångt det är på sträckan när stressade morgonbilister, bussar, lastbilar och jordbruksmaskiner ska trängas med varandra.

Att lobba för vägen är en av de viktigaste uppgifterna för Sjöbo kommuns femte kommunalråd sedan 1974. Den första av dem, centerpartisten Sven-Olle Olsson, (han kom också att sitta en period för Sjöbopartiet) är den som profilerat Sjöbo mest utåt genom flyktingomröstningen och dess efterföljder.

– Varumärket Sjöbo fick sig en knäck och måste ersättas med något annat. Men det är 30 år sedan och borde tonas ut, säger Magnus Weberg.

I politiken lever Sven-Olle Olssons skapelse Sjöbopartiet kvar. Mandaten är färre än under storhetstiden, men Alliansen är beroende av Sjöbopartiet för att nå egen majoritet.

Vad är skillnaden mellan att samarbeta med Sjöbopartiet och med Sverigedemokraterna?

– Principiellt är det en markant skillnad. Om vi lämnar flyktingfrågan därhän – för där samarbetar vi inte med Sjöbopartiet heller – är Sjöbopartiet ett parti med borgerliga värderingar. Sverigedemokraterna, i alla fall i vår kommun – ligger längre vänsterut än Socialdemokraterna.

I opinionsundersökningar har SD stärkt sin position i Skåne ytterligare sedan 2014 och kan komma att bli största parti i flera kommuner. I Sjöbo är det rent av sannolikt, de andra partierna måste anstränga sig hårt för att hindra det.

– Det är nog det mest osäkra valet på många år. Både hur det går på nationell nivå och här i Sjöbo kommun, säger Magnus Weberg.

Men du är bestämd på att du vill sitta kvar?

– Detta är min plats, det är min stol. Det är min tanke.

Vilka samarbeten är du beredd att ingå?

– Den frågan vill jag inte svara på förrän efter valet. Men om vi gör ett väldigt dåligt val är inte jag rätt man i den här stolen, då får någon annan ta över. Gör vi ett bra resultat får vi jobba från de förutsättningarna. Men om frågan gäller samarbete med Sverigedemokraterna så är det väldigt osannolikt.

Enligt Magnus Weberg har Sjöbo klarat integrationen bättre än många andra kommuner.

De konflikter som har uppmärksammats i grannkommunen Hörby har Sjöbo sluppit.

– Vi har Komvux, Sfi och gymnasieverksamhet i samma lokaler. Det blir integration, du träffar inte bara andra nyanlända, det tror jag har varit en lyckofaktor. På Malenagymnasiet har nästan alla jobb redan när de lämnar skolan. Arbetskraften behövs, då blir det också mer naturlig integration.

Sjöbo kommun har sedan länge avtal med Migrationsverket och har hittills klarat sitt åtagande.

– Men vi måste hitta fler lämpliga bostäder. Vi har tillsatt en bostadssamordnare med stöd av statliga pengar. Vi vill inte skapa områden där det bara finns nyanlända.

Hur ska du nå ut till väljarna med att ”Vi klarar det här, ni behöver inte gå till SD?”

– Så enkel är inte politiken. Det rör sig inte bara om integrationsfrågan. Det är också hur vi ska få kommunen att växa i övrigt. Jag har hävdat sedan jag kandiderade att det är fyra områden – kommunikationer, kollektivtrafik, bostäder och näringsliv.

Hur ska du bygga en kampanj lokalt som kan stå emot Moderaternas kräftgång på riksplanet?

– Jag måste göra mig känd personligen och visa att jag har satt en plan för Sjöbo. Det är nödvändigt för att den positiva trend Sjöbo befinner sig i ska fortsätta.

I efterfrågan på bostäder märks den trenden tydligt.

– Tittar du på 2016 växte huspriserna i Sjöbo näst mest i landet, prisutvecklingen har fortsatt. Det är framför allt barnfamiljer som söker sig hit från Malmö och Lund.

Men hur mycket och snabbt ska Sjöbo växa? Magnus Weberg tar till ett ord som också fungerar som synonym till det egna partinamnet.

– Befolkningstillväxten är lagom, vi har skolor och serviceboenden som räcker till. Det vi har brist på är trygghetsboenden. Där har vi planer på att bygga ett nytt större. Då får vi igång flyttkedjan.

Och så en fråga som ett moderat kommunalråd aldrig bör slippa undan:

Hur blir det med skatten, som med skånska mått ligger högt?

– Den ska inte högre.

Kan ni sänka den?

– Kortsiktigt nej, långsiktigt ja.

Gör ni något som ni inte borde göra?

– Det gör vi säkert. Vissa saker kanske vi inte ska ha i kommunal regi. Det är alltid en balansgång med vad kommunen ska och inte ska göra.

Fakta

Sjöbo kommun

Invånare: 18888 (juni 2017)

Skattekraft per invånare: 179 300 kronor (snitt Skåne 186 600, riket 201 900)

Skatt kommun, exklusive landsting: 20,92 kronor (snitt Skåne: 20,61)

Andel med minst 3 år eftergymnasial utbildning: 14,8 procent (riket 27 procent)

Elevever nått kunskapskrav i alla ämnen åk 9, 2016 : 80,2 procent (74,2)

Särskilt boende andel nöjda: 92 procent (riket 83 procent)

Hemtjänst andel nöjda, 2016: 94 procent (89)

Visa mer...