Sjukhus i skottgluggen

Ledare Artikeln publicerades
Behövs i Simrishamn.
Behövs i Simrishamn.

Framtiden för sjukhuset i Simrishamn tycks alltid osäker. Det förändras inte av den rödgröna minoritetens förslag om att Region Skåne tar över driften.

Praktikertjänsts avtal med Region Skåne om driften i Simrishamn går ut 2020. Då vill det rödgröna minoritetsstyret i hälso- och sjukvårdsnämnden att entreprenaddriften avslutas. Det framhålls av den avgående politikerveteranen och regionrådet Anders Åkesson (MP) som ett sätt att höja ambitionerna. Åkessons version stöds dock inte av hans tidigare Allianskamrater – tvärtom varnar Simrishamns Malin Henriksson (L) och regionrådet Carl-Johan Sonesson (M) för att ett övertagande av driften öppnar för att sjukhuset avlövas på verksamhet.

Sjukhusets vara eller icke vara är en simrishamnsk följetong i många sorgliga kapitel. Även under Praktikertjänsts nuvarande period har det uppstått konflikter, då Praktikertjänst ville omförhandla avtalet eftersom läkemedelskostnaderna blev för stora med en ökad mängd patienter. Allianspolitiker menade då att Praktikertjänst försökte dra sig ur men hävdade samtidigt att företaget måste stå för sitt avtal. Redan då var rädslan stor att de rödgröna skulle använda den konflikten som ett argument för att ta över driften i egen regi. Hur det går med den saken återstår att se, Sverigedemokraternas inställning blir avgörande.

Det här framstår först som obegripligt politiskt käbbel. Alla hävdar att just de värnar sjukhuset. Och driftsformen är i grunden oväsentlig för patienten, det viktiga är självklart att vården håller hög nivå.

Men en väl specificerad upphandling med entreprenörer kan ha flera fördelar. Det garanterar verksamheten och dess innehåll över flera år. Det öppnar för att jämföra med andra sjukhusenheter i egen drift eller liknande verksamhet i andra landsting. Simrishamns sjukhus är om det sköts rätt inte enbart en angelägenhet för de boende i kommunen, utan en tillgång för hela Skåne.

Men för den lilla kommunen är den här typen av verksamheter av extra stor betydelse. Sjukhuset är en viktig vårdgivare och arbetsgivare. Det öppnar i sin tur för att locka kvalificerad arbetskraft till Simrishamn och ger affärsmöjligheter till mindre företag. Rätt entreprenör för driften kan dessutom bli en ny energikick i det lokala näringslivets utveckling. Sådana aspekter är också värda att ta med i kalkylen, även för socialdemokratiska och miljöpartistiska politiker.