Tänk på Skurupshem vid valurnan

Ledare Artikeln publicerades
Politiska fastigheter 
Fotograf: Anette Sjöstrand
Politiska fastigheter Fotograf: Anette Sjöstrand

Kommunala bolag ska inte användas till att fördela topptjänster till politiker.

I mars förra året utsågs det förra kommunalrådet Pierre Esbjörnsson (S) till vd i det kommunala bostadsbolaget Skurupshem. Ystads Allehanda framhöll redan då på ledarplats det olämpliga i att ledande politiker utses till ledande poster i kommunala bolag.

I det här fallet var Pierre Esbjörnssons partikamrat Roland Hansson ordförande i den styrelse som utsåg Esbjörnsson. Då reserverade sig ledamöterna Ann-Helen Nilsson (C) och Jimmy Nilsson (SD) mot tillsättningen. Ann-Helen Nilsson sa – mycket träffande till Ystads Allehanda: ”I styrelsepresidiet sitter två socialdemokrater och en moderat som nu ska dra upp villkoren med Pierre. Och detta utan att han genomgått några som helst vd-tester inför anställningen. Det är politiskt broderskap som styr”. (YA 17/3 2017)

Att ett kommunalråd utses till en hög tjänst, med en partikamrat på ordförandeposten i bolaget, utan att posten har utlysts, utan att en normal rekryteringsprocess har vidtagits, borde inte vara tillåtet. Om lagen är för slapp på området bör kommunen sätta upp egna regler för att undvika dylika jävsliknande situationer.

Det finns kommuner som är föredömen på det området. Nynäshamn, för övrigt socialdemokratiskt styrt, har sedan mars 2016 en policy som lyder: ”Chefstjänster ska alltid annonseras externt och huvudlinjen ska vara så bred annonsering att största möjliga urval skapas.” Dåvarande kommunstyrelseordförande Anna Ljungdell (S) var klar med betydelsen av policyn: ”Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att de som internrekryteras har blivit utsedda i konkurrens med andra och i transparens. Annars finns risken att blir en diskussion om hur chefen har blivit utsedd”. (TA 8/9 -16)

Skurups kommuns pressmeddelande om tillsättningen av vd-posten i Skurupshem visar däremot på noll insikt om vikten av transparens. Ordförande Roland Hansson (S) förklarade i det: ”Det finns idag inget regelverk kring rekryteringsprocessen i ett kommunalt bolag. Styrelsen är fri att tillsätta och avsätta vd enligt prestation, kompetens eller andra faktorer som är relevanta för posten.”

Den som på senare tid har följt Ystads Allehandas rapportering kring Skurupshem, ett år efter avsättningen av tidigare vd:n och tillsättandet av den nya, har sett att bolaget haft problem med att få ordning på bokföringen. Till det kom att resultatet blev betydligt sämre än tidigare år, vilket till och med fick Esbjörnssons efterträdare som socialdemokratiskt kommunalråd, Magnus Alm, att offentligt ta i med storsläggan: ”Det som bekymrar mig särskilt är att se hur Skurupshem hanterar problemet, de måste lösa detta internt. Jag ser risker för framtiden och vi är oroliga.” ”Formellt sett är det vd som är ytterst ansvarig för detta, i andra hand är det presidiet”, förklarade Alm för YA (29/3). En hård smäll riktad mot partikamraterna Roland Hansson och Pierre Esbjörnsson, och kanske också tänkt som ett nödvändigt avståndstagande under valåret 2018. För att röra till det ytterligare är Alm dessutom styrelseordförande i kommunkoncernen där Skurupshem ingår.

Duon Esbjörnsson och Hansson menar dock att Alms kritik saknar fog, det magra resultatet förklaras med att pengarna har lagts på underhåll (YA 29/3) och att tidigare vd Anders Nilsson fått avgångsvederlag.

Skurupshem är ett tydligt exempel på varför politiken ska hålla sig till att styra verksamheter, med resurser och inriktningsbeslut. Det professionella utförandet ska överlåtas till tjänstemän. Höga tjänstemän i förvaltningar och kommunala bolag – i de få fall kommuner över huvud taget ska ha verksamheter i bolagsform – ska utses i god ordning i en öppen rekryteringsprocess. Det är inte sunt att höga politiker går direkt till ledande ställningar, och gör det utan att tjänsterna utlyses för öppen konkurrens och rekrytering av bästa möjliga kandidat.

Skurupshem är ett tydligt exempel på varför rollerna ska hållas skarpt åtskilda. Medborgarna ska kunna lita på att politikerna finns där som allmänhetens representanter för att hålla ett vakande öga på verksamheterna, men inte för att styra direkt i dem och definitivt inte för att tillsätta varandra på höga tjänster.

Varenda väljare som lägger en valsedel i urnan i valet till Skurups kommunfullmäktige i september bör ha detta i åtanke.