New Articles

Värnar om det lokala - men lägger ändå ner kontor

New Articles Artikeln publicerades

Sparbanken Syd säger sig värna om det lokala och närheten till kunderna. Men på två år har företaget lagt ner sju kontor i sydöstra Skåne.Hur går det ihop? frågade YA bankens VD Christian Bille.

- Ja, hur behåller man en lokal prägel när man stänger kontor? Det hänger ihop med hur strukturen varit från början, säger Christian Bille och förklarar att kontoren blev många när flera banker fusionerade. Sedan dess har samhället förändrats. Många vardagliga bankärenden görs i dag via Internet eller telefon.

Du skriver i senaste årsredovisningen att "Den mest avgörande faktorn för att man väljer oss som bank är dock vår personliga service och lokala närhet". Hur kan ni då stänga kontor?

- Vi gör årliga undersökningar vad kunder efterfrågar. Och det finns ett starkt önskemål om att vi mer aktivt ska ta kontakt med kunden. Inte bara som tidigare vara en form av ordermottagare där någon utför det kunderna önskar. När vi stänger kontor frigörs kraft till att ha mer rådgivning.

Varför kan rådgivarna inte sitta på kontoren i byarna?

- Det är tvåmannakontor som stängs och där har man haft för lite tid till rådgivning eftersom all deras tid går åt att hantera transaktioner åt kunder. Dessutom sker för lite affärer på de mindre kontoren. Många åker in till ett större kontor när man ska göra en bankaffär.

Har ni gjort någon undersökning vad just kunderna i Löderup, Köpingebro, Skillinge och Sankt Olof vill ha?

- Nej, undersökningarna görs på kunderna i hela området.

För kunderna som varit upprörda på mötena vill ju ha kontoren kvar?

- Jag har stor respekt för att de reagerar. Det handlar om att en del av servicen på orten försvinner. Men vi måste se till helheten och den totala efterfrågan. Det bankmässiga kan vi erbjuda på ett bra sätt även i framtiden. Men tyvärr har den gamla strukturen sprungit ifrån oss.

Känner du något ansvar för att bevara livet på landsbygden?

- Absolut. Hade vi varit en börsnoterad bank hade vi haft max tre kontor och vinstmaximerat. Vi har 150 medarbetare. Vi försöker utveckla nya produkter med bästa villkor. Vi ger tillbaka till bygden i form av stöd till kultur-, förenings- och näringsliv. Men vi måste få en rimlig balans i vår struktur för att kunna ge en bättre bankservice.

Har du själv bott på någon mindre ort där ett kontor lagts ner?

- Nej, det har jag faktiskt inte.

Är du inte rädd för att förlora kunderna? Allt fler försäkringsbolag och livsmedelsföretag planerar ju att starta banker.

- Vi är fortfarande den aktör som har absolut flest kontor. Vi behåller nio kontor. Jämfört med flera andra områden i Sverige är det oerhört kontorstätt här. Och det blir inte långt för någon att ta sig till ett annat kontor men man får kanske förflytta sig lite. Och nischbanker har ju till exempel inga alls.

Måste ni lägga ner fler kontor?

- Min förhoppning är att vi nu har hittat en balans i strukturen för antalet kontor. I alla fall så långt man kan överblicka i dagsläget.

Så ni strävar inte efter att bara ha kontor på de större orterna Tomelilla, Simrishamn och Ystad?

- Absolut inte. Jag kan aldrig lämna några garantier för framtiden. Men jag kan idagsläget inte se något som gör att vi skulle behöva ändra på strukturen. Samtidigt måste jag säga att inget kontor har fått löfte om framtiden. Vi jobbar i en verksamhet och i ett samhälle som hela tiden förändras.Hur ser du på kritiken mot dig personligen?


- Alltid trist självklart när kritik kommer. Sedan ser jag det som mitt jobb att se till helheten. Det är aldrig roligt att ta obehagliga beslut, men liksom i många andra branscher måste man förändra ibland.

- Däremot kan jag se att vi inte varit tillräckligt bra på att hantera information -att förklara på ett bra sätt. Ibland har vi svårt för att kommunicera.Ett annat kritiserat ämne är avgifterna, varför ska jag som kund betala för att jag gör jobbet åt er när jag betalar räkningar via Internet?

- Ja, prissättningen är inte helt logisk, det håller jag med om. Gör kunden arbetet ska kunden ha ett lägre pris. Men det kostar att utveckla tjänster som Internetbank eller telefonbank och kunden måste vara beredd att betala för att banken är tillgänglig dygnet runt.

Hur kunde mindre kontor finansieras förr när det inte fanns avgifter?

- Affärer skedde på ett annat sätt. Och avgifter fanns, men de var inbakade i annat. Men den främsta skillnaden är att räntemarginalen krympt markant.

Jessica ZiegererBakgrund/Sparbanken Syd

- Sparbanken Syd bildades 1984 då Sparbanken i Ystad gick samman med Österlens Sparbank. Även flera andra mindre banker anslöt sig.

- När man fusionerade med Föreningsbanken lades kontor ner bland annat på orter där det fanns dubbeletablering.

- 2000 lade Sparbanken Syd ner kontoren i Onslunda, Smedstorp och Tommarp.

- I år ska kontor i Sankt Olof, Skillinge, Köpingebro och Löderup läggas ner.

- Kvar finns två kontor i Ystad, ett vardera i Simrishamn, Tomelilla, Borrby, Hammenhög, Kivik, Brösarp och Gärsnäs.