Nils-Eric Sandberg

En mer rättvis skatt

Nils-Eric Sandberg Artikeln publicerades

Hur mycket är 45 miljarder kronor? En intressant fråga. Svaret kommer.

De som skrivit förslaget till Centerns idéprogram vill ha månggifte och platt skatt. Vad gäller månggifte får vi vänta tills partistyrelsen föregår med gott exempel. Men platt skatt är en intressant idé. Den borde trots det kunna politiskt diskuteras.

Tillväxten ökar inkomsterna. 3,5 procents tillväxt per år fördubblar i princip inkomsterna på 20 år, 7 procent på 10 år. Att levnadsstandarden har stigit de senaste hundra åren beror inte på att staten höjt skatterna och bidragen, utan på att produktiviteten i industrin, det vill säga produktionen per timme och per anställd, har drygt 25-faldigats.

Skatterna utjämnar inkomsterna. 1971 införde socialdemokratin en ny extremt progressiv skatteskala – det vill säga när inkomsten höjdes steg marginalskatten allt mer. Inflationen förde upp inkomsterna i allt högre skatteskikt. Snart hade de flesta 70 procent i marginalskatt. Ovanpå detta fördubblade riksdagen löneskatterna på tre år. Tillväxttakten föll, från i genomsnitt 4,6 procent under sextiotalet, till 1,2 procent.

Höga skatter på marginalen gör det svårare för människor att av egen kraft – arbete, utbildning – öka sin inkomst. Den amerikanske ekonomen Mirleess har försökt räkna fram den optimala skattesatsen – det vill säga den skatt som maximerar intäkterna utan att sänka tillväxten. Han fann att den högsta marginalskatten, räknat på skatterna som andel av BNP, ligger på 25 procent. Alltså extremt långt under de svenska skattenivåerna.

Den svenska beskattningen har nästan helt styrts av omsorg om utjämning, inte om tillväxt. Skatt på företagande och kapital har främst utformats som försök att hindra företagare att tjäna pengar på sitt arbete, vilket politikerna sett som ett hot mot den svenska modellen; och det måste till varje pris avvärjas.

Platt skatt innebär att alla betalar samma andel av inkomsten i skatt. Om A tjänar dubbelt så mycket som B betalar han dubbelt så mycket i skatt. Orättvist, säger vänstern; han ska betala mer. Men om A arbetar dubbelt så mycket som B bör han väl enligt principen om lika lön för lika arbete få tjäna dubbelt så mycket.

Enklaste sättet att få platt skattär att slopa den statliga inkomstskatten. Hotar detta välfärden? Nej. Det går att räkna på skatterna, om man använder siffror och kombinerar dem med matematiska regler. Den statliga inkomstskatten utgör 3 procent av hela skatteintäkterna. I kronor räknat blir det 45 miljarder. Vilket är något mindre än vad skatteintäkterna ökade 2012, eller 46 miljarder. Värnskatten, som Socialdemokraterna lovade avskaffa 1995, och samma dag ersatte med en ny skatt, drar in 3 promille av hela skatteintäkterna – alltså pengar som ligger inom felmarginalen för alla budgetprognoser jag sett.

Så är det.

Nils-Eric Sandberg är före detta ledarskribent i DN och publicist ­­ i filosofiska och ekonomiska ämnen.