Nybrostrand

Nybroån kan bryta genom väg 9

Nybrostrand Artikeln publicerades

Nybroån riskerar att få en ny fåra som på sikt kan bli ett hot mot riksväg 9. Det befarar Nybroåns fiskevårds- och sportfiskeförening.

Föreningen har tagit upp problemet i ett brev till Ystads kommun. Fortsätter ån att äta sig in i landskapet några meter varje år är den snart nere vid riksväg 9.

– Ån kommer att skära över vägen. Jag har sett det vid Hörte för många år sedan där bäcken bröt igenom vägen till Trelleborg som fick stängas av och byggas upp igen, berättar Einar Jönsson, som sitter i fiskevårds- och sportfiskeföreningens styrelse.

– Jag måste väcka kommunen och det enda som väcker är en skrivelse.

Hittills har vattnet tagit bort tio meter av marken och skapat en 30 meter bred lagun i ån. Det återstår drygt 100 meter i flack terräng mot vägen.

– Här har varit träd som skyddat banken, men nu har de spolats bort, säger Einar Jönsson.

– Det är ingen fara här nu, men något måste göras innan det blir akut.

Hans eget förslag är att gräva en slänt, lägga sten och sätta träd för att stoppa vattnets framfart.

– Jag hoppas att kommunen tar sitt ansvar innan något händer, säger Einar Jönsson.

Fiskevårds- och sportfiskeföreningen har arbetat med Nybroån i drygt 60 år.

– Vi bevakar vad som händer här, säger Einar Jönsson.

– Vi sköter strandkanten och klipper vassen.

Föreningen ska nu sätta ut sex bänkar längs vandringsstigen från Nybrostrand till Köpingebro på åns östra sida.

– Vi lägger ner mycket arbete, men det är roligt, säger Einar Jönsson

– Nybroån är ett Sveriges finaste öringvatten.