Nyheter

Brist på lärare i var tionde kommun

Skola Artikeln publicerades

Den stora lärarbristen gör att det finns över 470 grundskolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga. Det visar en granskning som tidningen Dagens Samhälle gjort.

Foto: KATARZYNA KORZA / TT

Granskningen bygger på Skolverkets statistik över lärarbehörigheten under förra läsåret.

De 477 skolorna med hög andel obehöriga lärare finns i 170 kommuner över landet. Det är vanligare att mindre skolor har hög andel obehöriga än att större skolor har det.

På var fjärde friskola (27 procent) är inte ens hälften av lärarna behöriga, samtidigt som bara sju procent av de kommunala skolorna har en majoritet obehöriga lärare.

– Det är väldigt oroande och det finns risk att undervisningen inte håller den kvalitet som den ska. Vi vet att lärarens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i ett pressmeddelande som Dagens Samhälle sänt ut.

Friskolornas riksförbunds vd, Ulla Hamilton, säger dock till tidningen:

– Man kan inte sätta likhetstecken mellan legitimerade lärare och kvalitet i undervisningen. Det handlar också om ledarskap och vilket resultat skolan levererar.