Forskaren varnar Ystad: ”Kan få det väldigt svårt”

Ystad Artikeln publicerades
Jens Hultman varnar Ystad och andra småstäder.
Jens Hultman varnar Ystad och andra småstäder.

Städernas centrumhandel står inför en omvälvande förändring, det är forskarna tämligen överens om. Och agerar man inte i tid kan det leda till folktomma stadskärnor. Till ännu fler gapande, tomma butikslokaler på gågatan i Ystad.

– Sitter man still i båten kan man få det väldigt svårt, säger Jens Hultman, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Cityhandeln hotas av stora köpcentrum och av e-handel – och av mer medvetna konsumenter.

Det säger Jens Hultman, docent i företagsekonomi och tillförordnad föreståndare för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet.

– Vi står mitt i ett skifte. Handeln utlokaliseras till köpcentrum och till en e-handel som inte är bunden till en fysisk plats, och som kan erbjuda lägre priser. Centrumhandlarna måste fundera över vad just de kan erbjuda kunderna för att behålla dem. De måste hålla sig relevanta, säger Jens Hultman.

Vad händer med en stad som Ystad om handlarna inte håller sig relevanta?

– Jag är helt övertygad om att cityhandelns framtid hänger på aktörernas, handlarnas, förmåga att följa med i förändringen. Sitter man still i båten kan man få det väldigt svårt. Ystad är en traditionell medelstor stad, även i fråga om handel, och man måste kämpa som alla andra. Man har en liten fördel i sin förmåga att locka turister.

En ny generation konsumenter håller på att växa upp. En generation som har nätets valmöjligheter och funktioner för jämförelser i blodet. Deras sätt att konsumera kommer i stor utsträckning att prägla den framtida stadskärnan. Åtminstone den stadskärna som vill hålla sig relevant.

– Jag tror inte att framtidens konsumenter vill spendera flera timmar i veckan i affärer för att köpa enkla stapelvaror. Det ser man till att beställa hem. Jag tror att den lilla butiken i framtidens stadskärna kommer att erbjuda en exklusiv kundrelation, där kunden kan få hjälp med att köpa saker som den verkligen tycker om.

Jens Hultman tror på en mer upplevelsebaserad stadskärna med många kaféer och restauranger. De butiker som finns kvar kommer i många fall att vara integrerade med e-handeln på något sätt.

– Det e-handeln gjorde var att ta handeln hem till kunden. Handlarna i centrum måste ta kunden tillbaka in till handeln. För att göra det måste man erbjuda exklusivitet, och det måste vara en attraktiv plats att vara på, säger Jens Hultman.

– För handlarna kan inte ta för givet att kunden alltid kommer att komma till butiken. En trend har startats som cityhandlarna måste försöka vända.