Nyheter

Handbok ska stötta mot påverkanskampanjer

Oro Artikeln publicerades

Svenska myndigheter måste kunna identifiera och bemöta påverkanskampanjer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger nu ut en ny version av en handbok i ämnet och ska i vår utbilda personal vid ansvariga myndigheter.

Påverkanskampanjer har blivit mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig och de berör myndigheternas ansvar och roller, noterar MSB.

Handboken – som i stort sett har tre delar och utgår från kommunikatörers perspektiv – ska stärka möjligheten för myndigheter och andra aktörer att identifiera och bemöta försök av "främmande makt eller antagonistiska aktörer" att påverka bilden av vad som händer i olika skeenden.