Nyheter

Madsens livstidsstraff fastställt

Ubåtsfallet Artikeln publicerades

Peter Madsens livstidsstraff för mordet på Kim Wall har fastställts av landsretten.

– Det är fråga om ett fall av särskilt grov grad, säger domaren Jan Uffe Rasmussen.

Domstolen är helt enig i sin dom mot ubåtsbyggaren Peter Madsen. Den lägre instansen byrettens dom fastställs förutom några ändringar som rör skadeståndskrav.

Det innebär att åklagaren Kristian Kirk Petersen får sin vilja om ett tidsobestämt straff i genom.

– När jag tittar på Peter Madsen, och det gör jag nu, så ser jag inget straff i lagen som är för hårt för den mannen, sade åklagaren under sin plädering.

Kristian Kirk Petersen förklarade att Peter Madsen visat särskilt stor hänsynslöshet och planerat mordet, bland annat genom inköp av verktyg och att han tagit med sig föremål till ubåten. Och att Kim Wall blev ett slumpmässigt offer, som varit fastbunden i ubåten och utsatts för grovt våld.

– Ingen kan sätta sig in i den mardröm som Kim Wall befann sig i på havets botten, sade Kristian Kirk Petersen.

Fallets grovhet saknar motstycke, konstaterade han.

– Vi kommer förhoppningsvis aldrig igen att se ett brott som kan jämföras med detta.

Försvarsadvokat Betina Hald Engmark i sin tur uppmanade rätten att inte låta sig förblindas av åklagarens ord, att det stora medieintresset inte skulle ha betydelse för påföljden.

Hon pläderade för ett tidsbestämt fängelsestraff på mellan 14 och 16 år.

– Och det är inte taget ur luften, betonar hon.

Hon påpekade att flera av de livstidsdomar som åklagaren tagit upp skiljer sig från detta fall på flera punkter – till exempel att Madsen tidigare är ostraffad, att fallet inte är gängrelaterat och att offret inte är ett barn.

Tre juristdomare och två lekmannadomare avgjorde Madsens straff – vanligtvis är det ytterligare en lekmannadomare, men den ene var endast med på den första rättegångsdagen eftersom han därefter har fått ett arbete som enligt lag gör det omöjligt för honom att sitta kvar i rätten.

Något hinder för att fortsätta trots manfallet finns inte enligt lag och de två kvarvarande lekmannadomarna får därmed tyngre röster vid en omröstning: 1,5 röst vardera jämfört med varsin röst för de tre juristdomarna.

Madsen utnyttjade även sin möjlighet att säga några avslutande ord i rättssalen när förhandlingen avslutades. Rättens ordförande undrade om det var något som han ville lägga till advokatens plädering.

– Inte annat än att jag är förfärligt ledsen över det. För Kims anhörigas del är jag förfärligt ledsen över det som har hänt, sade Peter Madsen.