”Österlen är Sveriges Kalifornien”

Hammenhög Artikeln publicerades
Fredrika Gullfot tappar upp ur sin oljekälla.
Foto:Sprisse Nilsson
Fredrika Gullfot tappar upp ur sin oljekälla.

På ett par år har Fredrika Gullfot blivit Österlens entreprenörsstjärna. Nu ska hennes Simris Alg nå ut på världsmarknaden. Kravet från investerarna är hårt. Det passar Gullfot.

Arvet från Hammenhögs fröer och Weibulls är påtagligt. På ytan är mycket som förr. Det stora växthuset står kvar. I kontorsbyggnaden ger korridoren känslan av 1970-tal, i personalens kök är stolarna från samma tid. På kaffemuggen jag lånar står det ”Hammenhögs”.

Här finns inga moderna designmöbler eller fräck rekvisita som hos många nya IT-bolag. För den oinvigde besökaren är det svårt att tänka sig att ett av Sveriges hetaste och mest omskrivna innovationsbolag huserar här. Det är befriande. Det talar för att Simris Alg lägger energin på innehåll och inte på yta. De stora investeringarna görs ute under taket i växthuset. Här pågår arbetet med att iordningställa för den kommande expansionen av produktionen.

Simris Alg har nyligen lanserat sina första konsumentprodukter baserade på algoljan som produceras i Hammenhög: Omega-3-tabletter i tre olika variationer. Två av dem har anpassade egenskaper för gravida respektive idrottare. Till skillnad från de tabletter som är vanliga i dag är Simris Algs baserade på olja framtagen genom algodling. Den traditionella basen är fiskolja, en produkt som kräver stora mängder fisk.

– Folk vet inte om att fiskoljeindustrin är i stort sett drivande till utfiskningen, säger Fredrika Gullfot.

Fredrika Gullfot talar snabbt, men hela tiden glasklart, aldrig osammanhängande. Hon är van att sälja in sin idé, sin affärsplan och sina produkter.

Under den framgångsrika forskarkarriären på KTH fanns hela tiden tanken på att använda kunskapen om algernas naturliga oljeproduktion till att utveckla kommersiella produkter. Exakt vilken produkt var däremot inte klart. Tillverkning av algolja som ersättning för konventionella bränslen för förbränningsmotorer avskrevs snabbt.

– Algoljan kan inte konkurrera med oljor från andra energigrödor. De som gör bränsle på alger lever på statliga stöd. I USA läggs stora pengar på det.

Spåret blev istället hälsokost. Omega-3 är en enorm global marknad. En växande sådan. Att framtagningen av fiskoljebaserad omega-3 innebär stor miljöpåfrestning på världshaven öppnade för algnischen.

Under KTH-tiden kombinerade Fredrika Gullfot forskningen med studier i entreprenörskap. Kurserna var i hög grad inriktade på att skaffa riskkapital. Att behovet av det var stort för tillverkande verksamhet var Fredrika Gullfot mycket väl medveten om när hon startade Simris Alg. Men det betyder inte att den enda utvägen är att hitta ett eller två stora riskkapitalbolag som går in som ägare.

– Jag har lärt mig hur det fungerar i den riktiga världen. Kapitalanskaffning och finansiering av den här typen av bolag är brokig. Vi har 128 privata delägare, det har funkat jättebra det också.

Att befinna sig i Hammenhög i Simrishamns kommun har inte varit en nackdel när det kommer till att hitta pengar. Tvärtom.

– Här finns gott om riskkapital. Österlen är något av Sveriges Kalifornien. De första affärsänglarna jag tog in kom härifrån. Många före detta företagsledare och entreprenörer som har gjort sina exits har bosatt sig här. De är vana vid att investera i den här typen av bolag.

Där andra ser ett pensionärsparadis i Österlen, ser Fredrika Gullfot en utmärkt miljö för innovationsbolag.

– Om man någonstans ska ha Silicon Valley-dynamiken så är det faktiskt här. Man kan gå på torget eller Ica och träffa de här personerna. Det händer inte i Stockholm. Där kommer du inte åt de nätverken.

– Det kan man använda mycket mer i marknadsföring av regionen. Här är det intressant att etablera sig som nytt bolag. Då pratar jag inte om B&B och kaféer. Det är ointressant för den här typen av investerare. Det som vi sysslar med, innovationsbaserade verksamheter, är vad de söker.

Fredrika Gullfot har en känsla av att en del i trakten ser med misstänksamhet på Simris Algs framväxt.

Hon tror att den bygger på missförståndet att företaget har fått en mängd bidrag. Bidrag har Simris Alg fått för forskningssamarbeten, men det är en liten del. Sedan satsade statliga Innovationsbron, numera en del av Almi, drygt 2 miljoner kronor i ägarkapital i ett tidigt skede. Det är dock en investering och inget bidrag. Almi och Europeiska investeringsfonden har i senare skede bidragit med lån på ett par miljoner kronor. Men den absoluta merparten av riskkapitalet kommer från privata investerare.

– Det som var bra med Innovationsbron var att det gjorde att de privata affärsänglarna kände sig trygga. Det finns en kvalitetsstämpel när någon institutionell aktör går in i ett bolag. Då känner privatpersoner att det här måste vara bra.

– Mitt intryck är att de offentliga aktörerna har varit räddare för att ta risk än de privata. Då är det något som är tokigt. Det är ingen idé att ha statligt riskkapital om de inte är beredda att ta en risk.

Det svåraste skedet att få in pengar är inte i den absoluta startfasen, enligt Fredrika Gullfot. Det besvärliga är i intervallet 10-50 miljoner kronor.

– Det var ”lätt” att få in Innovationsbron på de första miljonerna. Problemet är nu, innan bolaget börjar tjäna pengar men investeringsbehovet är stort. Senare, när du kan visa på försäljningssiffror, då bli man intressant igen som investeringsobjekt. Mellanskiktet är svårt.

En mängd lokala personer har investerat i Simris Alg. En del av de många delägarna tillkom med hjälp av Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö. Därigenom drogs 14 miljoner kronor in i en första omgång 2014. Lika mycket togs in i en andra omgång. Runt 42 miljoner kronor har Simrisalg dragit från finansiärer.

Även bankerna, först Sparbanken Öresund och sedan Sparbanken Syd, har hjälpt till med lån.

Många företag stupar på vägen från innovation till marknad. Det är en fas där det ofta behövs många uthålliga investerare, med mycket kapital. För Simris Alg gäller det inte enbart att bygga ut anläggningen till full produktionskapacitet utan också att bygga ett varumärke och ett distributionsnät. Minst 35 miljoner kronor ytterligare ska dras in för färdigställandet av produktionsanläggningen samt marknadsföring och driftskapital för 2016. De förhandlingarna pågår just nu, en pågående nyemission ska vara klar under hösten.

Fredrika Gullfot vet vad investerarna vill höra. Det hon vill bygga är ett internationellt bolag vars konsumentprodukter generar hög avkastning till företagets ägare.

– Ska någon investera i ditt bolag måste du ha en mycket bra affärsidé och verksamhet. Det funkar inte att vara en gullig algbonde på Österlen. Den som investerar pengar vill ha avkastning. Hon eller han väljer att ha pengarna på banken eller satsa dem i ett annat bolag.

För att övertyga om det måste det finnas en affärsmodell som är slagkraftig och trovärdig.

– Vi berättar om marknaden, hur vi agerar för att växa, visar hur mycket det krävs i investeringar, hur mycket anläggningen kommer att generera i avkastning och hur mycket vi kommer kunna tjäna.

För Fredrika Gullfots del har nyemissionerna betytt att hon är mer av en anställd vd. Fortfarande är hon dock största delägare med 19 procent. Någon risk att förlora inflytande över verksamheten ser hon inte.

– I praktiken är det inget problem. De som har investerat har gjort det för att de tror på mig och på bolaget, på vår idé och våra planer. Vi har aldrig haft ett läge där ägarna sagt att ”så här kan vi inte göra.”

När anläggningen är full drift nästa år är ska intäkterna också börja komma i större omfattning. Men vägen till att riskkapitalisterna får pengar tillbaka är fortfarande lång. Snarare kommer nya investeringar att krävas för den kraftiga tillväxt Simris Algs vd planerar för. Tanken är att anläggningen i Hammenhög ska växa och att nya ska byggas på de stora marknader där produkterna slår igenom.

Inom en snar framtid ska burkarna under varumärket ”Simris” säljas på minst en internationell marknad förutom Sverige. De första marknaderna är i Europa: Frankrike eller Italien. Om fem år är planen att det ska finnas anläggningar inte bara i Hammenhög utan också på någon av de stora marknaderna: USA, Asien och Australien.

Lyckas Simris Alg och dess ägare helt eller delvis i sina ambitioner betyder det fler jobb i Hammenhög och Simrishamn med omnejd. Det skulle också kunna leda till fler jobb hos underleverantörer. Problemet är att hitta de lokala företag som kan ta jobben.

– Nu är vi tvungna att skicka råmaterial över halva Europa för att få leverantörer av de tjänster vi behöver. Det finns ingen här som kan frystorka, packa olja på kapslar eller packa produkter i burkar. Det känns tråkigt att hela den industriella infrastrukturen för tillverkning har försvunnit.

Att få människor med rätt kompetens att flytta till Simrishamns kommun är inte omöjligt menar Fredrika Gullfot. Det gäller att hitta människor som är i rätt fas i livet, menar hon. För många handlar det om att hitta rätt utvecklande jobb. Att kombinera det med att bo nära naturen är bingo för många.

– Man behöver inte vara pensionär för att flytta till Österlen.

Fakta

Fredrika Gullfot

Grundare, vd och delägare Simris Alg, Hammenhög

Doktor i bioteknik vid KTH i Stockholm.

Uppvuxen i Schweiz, Tyskland och Grekland. Barndomssomrar i torp mellan Skånes Tranås och Onslunda.

2015 utsedd till Innovation Fellow, en av tolv innovatörer med potential att förändra världen, av tidskriften Wired

Visa mer...

Simris Alg AB

Snabbväxare

Startår: 2010 i Simrishamn

Fakta: 14 anställda.

Omsättning 2014: 1,4 mkr

Intaget riskkapital: Omkring 42 miljoner kronor

Ägare: En stor mängd privata investerare, en liten del av riskkapitalet kom från dåvarande Innovationsbron. Fredrika Gullfot äger 19 procent.

I dag 20-tal återförsäljare. Grand Hotell i Stockholm Spa, till Apoteksgruppen i Simrishamn.

Visa mer...