Artiklar om Översvämning

Sydväst om Baldringe kyrka breder ett böljande åkerlandskap ut sig. Detta vill Högestad gods nu förvandla till ett vattenrike som ska myllra med liv och även fånga upp näringsämnen som kväve och fosfor, som lantbruket släpper ut. Projektledarna på godset hoppas kunna starta med anläggningsarbetet nästa sommar.
Foto:
Ystad 17 augusti

Högestad vill göra stort vattenrike av kuperad åkermark

Efter ett kort möte över en karta på kontoret i Högestad sätter vi oss i en pickup och kör de fem minuterna till...