Artiklar om bror ljunggren

Det var 2013 som det offentliggjordes att Bror Ljunggrens dotter Inga-Britt Ljunggren testamenterat nästan alls in kvarlåtenskap - värd omkring 3,5 miljoner kronor - till en stipendiefond till faderns minne. Stiftelsen Tomelilla konstsamling höll pressinformationen bland verk av Bror Ljunggren, som syns på tavlan till höger.
Foto:
Tomelilla YA 14 januari

Dags igen för konststipendium

Stipendiet instiftades för några år sedan i enlighet med konstnärens Bror Ljunggrens dotter Inga-Britt Ljunggrens...