Artiklar om kent mårtensson

Byavandring i Svarte med kommundirektör Jonas Rosenkvist, Patrick Leijon Svarte byalag, oppositionsrådet Kristina Bendz (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Malmberg (S), kommunalrådet Kent Mårtensson (S), byalagets ordförande Lars Johansson, Eva Bramsvik Håkansson (C) kommunstyrelsens förste vice ordförande, Maria Wallgren, Svarte byalag, Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef, Emilia Löfgren, teknisk chef och Anneli Bergström, projektkoordinator.
Foto:
Ystad 3 maj

Byavandring i Svarte - skolan och trafiken i fokus

Vartannat år får byarna och byalagen besök av kommunledningen. Under maj månad ska tolv byar i Ystads kommun betas...