Artiklar om lars jönsson

Thorbjörn Brorsson och Anders Ohlsson går igenom det sista i några gropar och så sent som på tisdagsmorgonen fann de en keramikskärva som troligen är runt 2000 år gammal. I veckan avslutar arkeologerna sitt arbete vid Flintebro och kommunen kan börja bygga de planerade bostäderna.
Foto:
Skurup YA 1 november

Flintebrofynden kan resultera i utställning

Skurup har varit bebott sedan stenåldern. – Ja, människor har i alla fall rört sig på här platsen ända sedan...

Om man inte vet vad som döljer sig i Kronoskogen ser det kanske ut som vilka stenar som helst. Men i granplanteringen på Kämpastensbacken finns bland annat resterna av en inte helt liten skeppssättning - som nu ska bli synligare genom att sly och enstaka granar röjs undan. I bakgrunden arkeolog Lars Jönsson som visar var fornlämningarna finns.
Foto:
Tomelilla YA 10 september

Gravfält från järnåldern ska bli synligare

Det fanns en tid när Trydeån var gränsen mellan de levandes värld och de dödas. Då, från yngre järnåldern...