Artiklar om mcdonalds

Livsmedelshall, kontor och butiker ska växa fram vid Sibylla, mellan Coop och väg 11. Närmast i bild, till vänster, syns Coops tak. På andra sidan Brytjärnsgatan ligger Sibylla, och till höger om den byggnaden är det nya handelsområdet tänkt att byggas, med livsmedelshall, kontor och butiker.
Foto:
Sjöbo 29 augusti

Nu söks bygglov för ny stor matbutik

Det är företaget Melica, som arbetar med utbyggnaden av området och företagsetableringarna, som kommit in med en...

Livsmedelshall, kontor och butiker ska växa fram vid Sibylla, mellan Coop och väg 11. Närmast i bild, till vänster, syns Coops tak. På andra sidan Brytjärnsgatan ligger Sibylla, och till höger om den byggnaden är det nya handelsområdet tänkt att byggas, med livsmedelshall, kontor och butiker.
Foto:
Sjöbo 20 april

Nya handelsområdet på Sjöbo väst klubbat – ”svårt att se att centrumhandeln skulle hotas”

Detaljplanen har anpassats efter önskemål från fastighetsbolaget Melica, som vill bygga Icas fastighet, samt från...

De gula figurerna är nya byggnader: längst ner till vänster den blivande Ica-hallen, till höger om den McDonalds och längst upp den så kallade torgbyggnaden, med plats för handel, restauranger och kontor. Den grå figuren ovanför McDonalds är den nuvarande Sibyllarestaurangen. Illustration från kommunens planbeskrivning.
Foto:
Sjöbo 26 februari

”Inte mer trafik med nya förslaget” – olika åsikter om handelsområdet på Sjöbo väst

En ny version av detaljplanen för handelsområdet är nu klar, och ställs ut för så kallad granskning fram till den...