Artiklar om pavel gamov

Satsningen på hållbart badrum är ett av Kristina Yngwes och Centerns politiska utspel. Tillsammans med Emilia Eneman, partiets sakkunniga i landsbygdsutveckling och gröna näringarna och Linn Norrbäck, sakkunnig i miljö- och klimatfrågor, diskuterar hon var en debattartikel ska publiceras. I förgrunden syns teamledare Gunnar Caperius.
Foto:
Ystad YA 23 april

Från bondgården till maktens centrum

Kristina Yngwe har gjort lite av en kometkarriär inom politiken. Trots att det är bara drygt två år sedan hon gick...

Satsningen på hållbart badrum är ett av Kristina Yngwes och Centerns politiska utspel. Tillsammans med Emilia Eneman, partiets sakkunniga i landsbygdsutveckling och gröna näringarna och Linn Norrbäck, sakkunnig i miljö- och klimatfrågor, diskuterar hon var en debattartikel ska publiceras. I förgrunden syns teamledare Gunnar Caperius.
Foto:
Ystad YA 23 april

Från bondgården utanför Ystad till maktens centrum

Kristina Yngwe har gjort lite av en kometkarriär inom politiken. Trots att det är bara drygt två år sedan hon gick...