Artiklar om skurupshem

Ingvar Jönsson som vi ska träffa - är rasande över att 20 träd i området, oxel, ska tas bort av Skurupshem. De har märkt ut träden med röda kryss. Enligt en uppgift handlar det om att andra boende klagar på att träden skräpar ner (för mycket löv), enligt en annan uppgift handlar det om att trädens rötter har letat sig in i vattenledningar.
Foto:
Insändare 14 april

Nytt ledarskap behövs i Skurupshem

Centerpartiet har tidigare framfört kritik mot att gamla vd:n sparkades och mot den icke konkurrensutsatta...

Ingvar Jönsson som vi ska träffa - är rasande över att 20 träd i området, oxel, ska tas bort av Skurupshem. De har märkt ut träden med röda kryss. Enligt en uppgift handlar det om att andra boende klagar på att träden skräpar ner (för mycket löv), enligt en annan uppgift handlar det om att trädens rötter har letat sig in i vattenledningar.
Foto:
Insändare 9 april

Alla vittnar om kaos i Skurupshem

Det är helt rätt att Anders Nilsson tillsammans med sin företrädare Bertil Nilsson lyckades med konststycket att...