Artiklar om spjutstorp

Ägarna till de fastigheter i Killeröds- och Fågeltoftaområdena som fått arbetsplaner för en tid sedan är eniga i sitt motstånd mot provborrningar – och i förlängningen eventuella dagbrott på deras jordbruksmark. Från vänster Oskar Lindström, Åsa Mårtensson, Sandra Lindström, Håkan Persson, Johnny Mårtensson, och Gun och Gert Jönsson – som de samlats hos. Barnen heter Leo, Viola och Rosa.
Foto:
Tomelilla 4 december

Markägarna enade mot provborrningarna

”Jag motsätter mig alla undersökningsarbeten, inklusive provborrning. Om vare sig Scandivanadium eller Bergsstaten...