Artiklar om sverigedemokraterna

Jan-Åke Isaksson, Paul Svensson, Anna Sjöland och Göran Björk på Per Helsas gård. SD har sin partilokal i fastigheten. Partiet räknar med att få fler röster i år och som en följd av det få platser i alla kommunala nämnder och styrelser, bland dem kommunstyrelsens arbetsutskott eller myndighetsnämnden där SD inte har plats i dag.
Foto:
Ystad 15 augusti

SD står utanför samarbetet: ”Vi vill lägga egen budget”

Alla åtta partier i fullmäktige har bjudits in till diskussionen om kommunens budget för 2020. Sju partier, såväl...