Artiklar om sverigedemokraterna

Jan-Åke Isaksson, Paul Svensson, Anna Sjöland och Göran Björk på Per Helsas gård. SD har sin partilokal i fastigheten. Partiet räknar med att få fler röster i år och som en följd av det få platser i alla kommunala nämnder och styrelser, bland dem kommunstyrelsens arbetsutskott eller myndighetsnämnden där SD inte har plats i dag.
Foto:
Ystad 15 oktober

Ingen skattehöjning i Ystad – SD följer treklöverns förslag

Fyra partier, S,C, MP samt V vill höja skatten i Ystad, medan treklövern med M, KD och L vill ha kvar dagens...