Att använda stavar är bra för personer med smärta i rygg, axlar och nacke. "Det skapar rörelse i ryggraden och ger ett bra rörelsemönster, speciellt för bröstryggen. Ett plus är att det också ökar energiförbrukningen", säger sjukgymnasten Ulf Johansson. Rörelse är en del av den multimodala smärtbehandlingen som en grupp på tio personer ska genomgå under åtta veckor.
Foto: