Artiklar om våld

STOCKHOLM 20031009 - Många människor upplever otrygghet när de åker kollektivt. De är rädda för att hamna i besvärande situationer, för att utsättas för hot eller våld. Bilden: En kvinna är på väg hem ensam en sen kväll, med buss. Foto: Fredrik Persson Kod: 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Foto:
Insändare 8 september

Insändare: Vi ska vara rädda om varandra

Inför valet nu på söndag har det nu sin vana troget kastats lögner och vinklingar som egentligen inte ska finnas i...

STOCKHOLM 20031009 - Många människor upplever otrygghet när de åker kollektivt. De är rädda för att hamna i besvärande situationer, för att utsättas för hot eller våld. Bilden: En kvinna är på väg hem ensam en sen kväll, med buss. Foto: Fredrik Persson Kod: 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Foto:
Insändare 5 september

Insändare: Jag är kvinna – och mest rädd för SD

De målar upp ett dystert framtidsscenario där kvinnor inte vågar gå själva utomhus, där ekonomin imploderar eller...