Artiklar om valet i ystad 2018

Jan-Åke Isaksson, Paul Svensson, Anna Sjöland och Göran Björk på Per Helsas gård. SD har sin partilokal i fastigheten. Partiet räknar med att få fler röster i år och som en följd av det få platser i alla kommunala nämnder och styrelser, bland dem kommunstyrelsens arbetsutskott eller myndighetsnämnden där SD inte har plats i dag.
Foto:
Ystad 25 november

SD glada över inbjudan till samverkan: ”Lättare att driva vår politik”

Genom den valtekniska samverkan får SD och det tre borgerliga partierna tillsammans majoritet i alla nämnder och...