Artiklar om ystad

Stadsbiblioteket renoverades mellan hösten 2015 och våren 2016. När 2014 års siffror jämfördes med 2017 års siffror hade besöken på stadsbiblioteket ökat med 22 procent och utlåningen ökat med fem procent. Den trenden har fortsatt 2018 och nu även 2019, med ännu starkare siffror konstaterar bibliotekschefen Lena Malmquist. Närmast i bild pluggar gymnasieeleverna Julia Ek och Katja Nowakowska.
Foto:
Ystad 06.00

Ystads bibliotek alltmer populära

Folkbibliotekens utlåning av fysiska böcker minskade i Sverige med fyra procent förra året. Inte minst i skenet av...