Rörum

Flera djur var undernärda

Rörum Artikeln publicerades

Flera av de djur som omhändertogs hos Per-Ola Olsson i Rörum var små och eftersatta i tillväxten. Det visar en veterinärunderssökning. Länsstyrelsen menar att detta styrker deras sak. Olsson håller inte med.

RÖRUM. – Djuren var sjuka när de var små. Jag är glad att jag har lyckts hålla dem vid liv, säger Per-Ola Olsson. Många menade att jag skulle avliva dem.

Länsstyrelsens djurskyddsenhet säger att man under lång tid påpekat brister hos Per-Ola Olsson. Samt att det inte har hänt något.

– Flera djur var eftersatta. De var undernärda och lågt klassade, säger Ola Svensson, chef för djurskyddet. På en femgradig skala bedömdes de mellan 1 och 2. Vilket är väldigt lågt.

Fyra kvigor som var dräktiga gavs medicin så att de aborterade de ofödda kalvarna.

– Veterinären gjorde bedömningen att de inte skulle klara av dräktigheten och kalvningen, eftersom de var små och eftersatta i tillväxt, säger Ola Svensson.

Osäljbara

Per-Ola Olsson berättar att djuren drabbades av diarré och lunginflammation när de var små. Och att detta har påverkat dem.

– De var osäljbara och jag beslutade mig för att ha dem kvar. När de var små led de säkert. Men jag är nöjd med att ha lyckats få dem att överleva.

Det var för en månad sedan som länsstyrelsens beslut att omhänderta djuren verkställdes. Ett 50-tal nötkreatur togs om hand på gården i Rörum.

Historien med Per-Ola Olssons djur har fått stor uppmärksamhet och gett genklang i hela bonde-Sverige. Olsson har fått stöd av många. LRF:s ordförande har tagit upp frågan om djurskyddet och menar att lagen borde ses över. Djurägare får inte straffas med djurförbud.

Lantbrukaren Per-Ola Olsson har polisanmält två djurskyddsinspektörer och en länsveterinär. Han menar att syftet har varit att skada och trakassera honom. Per-Ola Olsson ville också byta ut inspektörer.

Länsstyrelsen avvisar tanken om att man skulle vilja sätta dit bonden i Rörum.

– Vi får leva med myndigheter kan fatta felaktiga beslut. Då får man rätta till och ompröva. Men att tro att en myndighet är ute efter en person är långsökt, säger Ola Svensson.

Beslutet att ta djuren är överklagat till förvaltningsrätten i Malmö.