Rörum

Sophiaskolan under grön flagg

Rörum Artikeln publicerades

Efter ett års intensivt miljöarbete vajar den tillslut på skolgården – den gröna flaggan. Sophiaskolan är därmed första skola i kommunen att få miljöutmärkelsen.

– Det handlar om att medvetandegöra både eleverna och oss vuxna. Och man märker att många tänker till lite mer nu, konstaterar högstadieläraren Ninni Borg som hållit i Sophiaskolans miljöprojekt.

Under ett års tid har elever och lärare på skolan arbetat med olika projekt på temat vattenresurser. Det har handlat om allt från att besöka reningsverk till att bära upp sin egen dagskonsumtion av vatten från Rörums södra å för att konkretisera förbrukningen.

”Vattnets betydelse”

– Det nästan bästa var när vattnet var ofrivilligt avstängt en dag. Då blev alla medvetna om vattnets betydelse, konstaterar Ninni Borg med ett skratt.

Ett stort projekt har annars varit att rensa i ån och tillföra 16 ton sand och grus för att förbättra uppväxt- och lekmöjligheter för havsöringen. Man har även byggt så kallade strömkoncentratorer, för att förhindra erosionen i ån och öka vattenhastigheten.

– Det har varit kul att göra något praktiskt, man lär sig bättre då, konstaterar Måna-Märta Nilsson, som går i årskurs 8–9.

Ständigt arbete

2 000 skolor och förskolor runt om i Sverige är anslutna till Grön flagg, ett miljönätverk som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

I Simrishamn är dock Sophiaskolan hittills den enda skola som anslutit sig och tilldelats flaggan efter ett års miljöarbete.

Den gröna flaggan är inte en utmärkelse som man får sig tilldelad en gång för alla. Det gäller tvärt om att ha ett ständigt pågående arbete kring hållbar utveckling.

Miljöprojektet på Sophia­skolan kommer därför att fortsätta på den inslagna vägen.