Signerat Tedin

Byta åsikt svårare för M än för påven

Signerat Tedin Artikeln publicerades

Påven meddelade i november att kondomer trots allt har sina fördelar. I en intervjubok som kom i början av november förra året uppges Vatikanen numera anse från högsta ort att kondomer kan vara ett sätt att skydda sig från HIV-smitta. Nyheten tycks emellertid inte ha sipprat ner till Moderaterna i Stockholms kommun, som envist håller stånd mot gratis utdelning av preventivmedlet och vägrar lämna sin dogmatiska hållning att sexuellt umgänge enbart är till för barnalstring och utdelning av kondomer skulle sända helt fel signaler till allmänheten och uppmuntra till allmän skörlevnad och sexuellt umgänge i annat syfte än barnalstring.Givetvis är ovanstående påstående gripet ur luften. Det är partiets hårdnackade motstånd mot utdelning av rena sprutor till narkomaner som åsyftas. Men argumenteringen har varit till förväxling lik den som katolska kyrkan så benhårt hävdat gentemot kondomer och som i allra värsta fall förvärrat den aidskatastrof som pågår, bland annat i Afrika.

I ett ovanligt samarbete över blockgränserna har emellertid samtliga andra partier i socialnämnden i Stockholm gått samman och ställt sig bakom ett förslag om ett sprutprogram för narkomaner i kommunen.

"Det här är ju en process som Moderaterna har dragit ut så länge de bara kunnat. Här har det ju funnits en bred majoritet sedan länge", sade oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) till Ekot i går.

Huvudstadens injicerande narkomaner blir vinnare. För liksom sina olycksbröder i till exempel Malmö och Lund slipper de nu att utöver missbrukets övriga hälsorisker också utsätta sig för risken att få hiv och gulsot på grund av de nu slipper använda gamla och begagnade injektionsverktyg.

Det fria sprutbytesprogrammet i Skåne har funnits i ett par decennier. Även det infördes trots stort politiskt motstånd och levde under många år under ständigt nedläggningshot. Ändå pekar erfarenheterna därifrån sedan åratal på att spridningen av hiv och hepatit minskar. Därmed förbättras också narkomanernas allmäntillstånd och livskvalitet, om uttrycket nu går att applicera på denna eländiga grupp. För att inte tala om att man också upptäckt en grupp narkomaner som var okänd före de fria sprutprogrammets tid: etablerade människor med bostad, jobb och familj som nu kan erbjudas hjälp och stöd ut ur sitt missbruk.

Moderaternas envisa motstånd grundar sig givetvis i partiets traditionella batongkonservatism. Narkotika är förbjudet och att ge bort sprutor sänder helt fel signaler, brukar det heta. Sprutprogrammet ingår i vad som brukar kallas för "skadereducering" och kan som få ting uppväcka justitiehögerns vrede och indignation. Den föredrar att den som ägnar sig åt att spruta in olagliga substanser i kroppen får stå sitt kast och utöver fängelse även riskera aids och obotlig gulsot. Att hållningen leder till ökat mänskligt lidande och faktiskt även utsätter andra grupper för onödiga smittorisker är oväsentligt.

Ungefär som med påvens motstånd mot kondomer.