14 hushåll protesterar mot telemast vid Vik

Simrishamn Artikeln publicerades

Minst 14 hushåll på Nyhemsområdet protesterar mot planerna på att sätta upp en 3G-mast. Förutom att de menar att landskapet förfulas är de mycket oroliga för vad strålningen kan leda till.

Även myndighetsnämnden är emot masten men tvingades i stort sett att säga ja till bygglov.

- Det finns bättre platser att sätta en mast på än så nära bostäder och den övningsbana på golfbanan där så många unga människor vistas.

Det säger Bengt Nordström, en av dem som överklagat länsrättens beslut till kammarrätten.

Både han och övriga församlade hemma hos Börje Nilsson i Nyhem tycker att det är märkligt att alla regler till synes upphävs så snart utbyggnaden av mobiltelefonin och masterna ska bygglovprövas.

- Själv ville jag bygga ett torn på mitt hus som inte alls skulle störa någons utsikt men fick nej. Nu får vi i stället en hög mast som stör sikten mot havet. Landskapsbildskyddet vägde då tyngre än familjen Norströms önskan.

- Varför gör det inte det nu? I översiktsplanen står det att det inte får placeras några master öster om riksväg 9. Varför gäller inte det längre? undrar Börje Nilsson.

När företaget som bygger mastarna, 3GIs, sökte bygglov sa myndighetsnämnden nej. Företaget överklagade till länsstyrelsen som återvisade till myndighetsnämnden. Denna framhärdade och avslog återigen bygglovsansökan. Företaget klagade då till länsrätten som än en gång skickade tillbaks till kommunen:

- I det läget fick vi helt enkelt rätta oss i ledet. Vi gjorde vad vi kunde men hade inte fler argument att pröva.

Det säger Monica Gripp, ordförande i myndighetsnämnden. Länsrätten gjorde syn på platsen men inte heller det hjälpte. Riksintresset för infrastruktur är starkast. Väldigt orolig över strålningen är Margareta Forslund och övriga instämmer i farhågorna:

- Min väninna som är bosatt nära en mast har blivit strålningsskadad och det gör mig orolig. Nu finns det till och med tyger som skyddar mot strålning. Man kanske skulle sadla om och börja tillverka sådana i stället?

Mobilmottagningen är usel i området men det tycker de överklagande är något man kan leva med. Det finns ju fast telefoni och att vara nåbar varje stund menar i vart fall Britt-Mari Nordström inte är nödvändigt:

- Vi måste tänka på ett längre perspektiv, på kommande generationer. Så länge vi inte vet hur farlig strålningen är får vi kämpa emot.

Vad man än tror om skadeverkningar, strålningen finns. Och försiktighetsprincipen måste vägas in betonar Börje Nilsson. - Om masten kommer upp blir den stående där och då blir det inte bara 3G utan en hel del annat, som bredband och framtida telefoni kanske, som hängs upp på den.

Fruktodlingen som ska hysa masten ägs av Johnny Olsson. Han säger att han inte sörjer om ingen mast kommer upp och kan vara utan de 100000 kronor han får i ersättning, men han tänker inte engagera sig i att stoppa den:

- Dom har sagt att det inte är någon fara med strålningen. Jag bryr mig faktiskt inte.