Alla undersökningstillstånd klara för gruvbolaget

Simrishamn Artikeln publicerades
Det är i anslutning till alunskiffer som Scandivanadium hoppas hitta vanadin.
Foto: Anette Sjöstrand
Det är i anslutning till alunskiffer som Scandivanadium hoppas hitta vanadin.

Bergsstaten har nu gett gruvbolaget Scandivanadium de tre sista undersökningstillstånden. Elva områden på närmare 22 000 hektar är därmed inmutade.

På torsdagen gav Bergsstaten besked - det brittiska bolaget Scandivanadium får undersökningstillstånd för att leta efter vanadin också på de tre sista områden man ansökt om.

Alla tre ligger till största delen i Simrishamns kommun. Det ena området, kallat Hammenhög nr 1, sträcker sig från Smedstorp i norr och nästan ända ner till Borrby i sönder.

Området som döpts till Järrestad nr 1 går i princip från Östra Vemmerlöv, bort mot Simris och strax öster om väg 9 mellan Brantevik och Skillinge. Där tar det allra minsta området, Gislövshammar nr 1, vid. Det omfattar helt enkelt själva Gislövshammar och strandremsan intill.

Scandivanadium har nu fått undersökningstillstånd för elva områden i Skåne, de flesta på Österlen. Sammanlagt handlar det om närmare 22 000 hektar.

Gruvplanerna har rört upp starka känslor både bland markägare, andra kommuninvånare och politiker och motståndare har börjat organisera sig.

Flera överklaganden har skickats in till Förvaltningsrätten i Luleå, som dock inte fattat några beslut ännu.

För att underlätta för berörda markägare har Simrishamns kommun, liksom Tomelilla, nu lagt ut information om undersökningstillstånd på sin hemsida.