Ännu stort avstånd mellan länsstyrelsen och de boende

Simrishamn Artikeln publicerades

Länsstyrelsen lyckades inte övertyga de boende om sina planer för det nya naturreservatet i Haväng och Vitemölla. Många av besökarna kände sig överkörda och menade att allting var klappat och klart redan. Det var tydligt vid informationsmötet på mässen i Ravlunda.

– Vi vill inte ha några maskiner i vår skog, ropade flera ur publiken när en skogsmaskin visades upp på bild.

Maskinen ska användas i reservatet för att avverka skog, den är miljövänlig och har ett så lågt marktryck att den nästan kan köra över en myra utan att skada insekten.

Men det övertygade inte kritikerna som vill ha tallskogen kvar i reservatet.

Mycket av tallskogen kommer att huggas ner, enligt planen. I stället vill länsstyrelsen ta fram sandstäpp, öppna sandmarker och torrhedar och på så vis gynna växter och djur som trivs i sandiga miljöer.

– Varför ska ni ta bort vår livsmiljö och omskapa ett område som funnits länge, frågade Rolf Cedergren från Vitemölla.

Han var mycket kritisk till skötselplanen och kallade den för destruktionsplan. Och frågade upprepade gånger hur mycket tallskog som skulle huggas ner.

Länsstyrelsen svarade att det kommer att bli en hel del tall kvar och att man kommer att släppa fram mer lövträd. På lång sikt vill man dock ta ner flera talldungar.

– Vi har lyssnat på er kritik och ändrat i planen, förklarade Maria Sandell från länsstyrelsen.

Det var sommarens stormiga möte i reservatet då 400–500 personer mötte upp som fick länsstyrelsen att ta ett steg tillbaka.

Torsdagens möte var betydligt beskedligare och inte lika välbesökt. Omkring 100 personer hade mött upp, en förklaring var förmodligen att sommar­ens fritidsboende hunnit åka hem. Det var dessutom få unga på mötet.

Richard Hobert dök inte heller upp, vilket säkert många hoppats på efter hans uppmärksammade artikel i YA.

Flera av besökarna hade svårt att förstå varför det skulle till så drastiska åtgärder plötsligt, när länsstyrelsen vanskött reservatet i 30 år.

– Det har vuxit igen med vresros och buskar, vittnade flera. Kommer ni att kunna sköta reservatet i framtiden?

Länsstyrelsen kunde bara nicka instämmande, men lovade att bättra sig.

Kenth Ljungberg från länsstyrelsen menade att landskapet förändras hela tiden.

– På 1600-talet var det fullt av skog här och för 200 år sedan var det alldeles kalt, berättade han. På 1800-talet utgick ett kungligt påbud att tall skulle planteras för att stoppa sandflykten. Görs inget växer det upp skog överallt.

En de främsta kritikerna mot den nya skötselplanen är Lars Holmqvist. Han tycker att länsstyrelsen inte är riktigt ärliga.

– Man har bestämt sig sedan länge. Detta är skådebröd.

Ordförande i Naturskyddsföreningen, Thomas Hansson, är positiv till den nya skötselplanen. Han tyckte att debatten var lite väl taggig och att nyanserna försvann.

– Länsstyrelsen måste bli tydligare också, sa han.