Ann-Louise Svensson och Lena Alebo studerar stenarna i fornlämningen som Bob G Lind tolkar som en solkalender medan den gängse arkeologin ser stenarna som ett gravfält.Bild: Malin Palm

Huvudbry om fornlämning

Publicerad 10 december 2007 16.54 Uppdaterad 17 juli 2010 1.46
Större eller mindre text

Vitaby.
Arkeoastronom Bob G Linds utspel om det han kallar Heimdalls stenar har satt myror i huvudet på arkeologer i hela landet.
- Det enda jag kan konstatera är att det finns några stenar, säger Thomas Romberg, länsantikvarie.

Han var på platsen i fredags inbjuden av Bob G Lind.

- Han ville inte berätta vad det var jag skulle få se - bara att det var något sensationellt. Därför har jag inte haft chans att kontrollera hans uppgifter, berättar Romberg.

I dag ska expertisen på länsstyrelsen och en arkeolog börja samla in alla fakta som finns om området. Även de fakta som Bob Lind presenterar ska ingå i utredningen.

- Först när vi gjort en egen utredning kan vi bedöma värdet av fornlämningen. Det hade naturligtvis varit bäst om vi fått chans att göra denna utredning först, men Bob Lind var intresserad av den mediala uppmärksamheten. Thomas Rombergs spontana gissning är att stenarna som Bob G Lind menar är en del i en solkalender äldre än Ale stenar i själva verket är ett järnåldersgravfält.

- Utan att föregripa utredningen är det min gissning. Men det går heller inte att döma ut Bob Linds teori. Stenarna finns i anslutning till bronsåldersgravar och nära Kiviksgraven.

- Det jag kan tycka är lite märkligt är att stenarna ligger kvar. Det är många stenar av det här slaget som tagits bort, men de här ligger kvar.

Marken som fornlämningen ligger på ägs av region Skåne och ligger i dag för fäfot. Även på Österlens museum lade den arkeologiska expertisen sina pannor i djupa veck.

- Det är tveklöst så att man inte kan datera en fornlämning utifrån ett flygfoto. Och vad jag vet finns inte några daterbara fynd, säger museichef Lena Alebo.

Tillsammans med museiarkeolog Ann-Louise Svensson visade hon vägen till platsen Bob Lind döpt till Heimdall.

På platsen finns stenringar av den typ som ofta återfinns i järnåldriga gravfält. Eftersom platsen inte är utgrävd finns ingen exakt datering. Men i fornminnesregistret finns fornlämningen registrerad sedan 1930-talet.

I fornminnesregistret finns 19 stenar registrerade och enligt samma register kallas lämningen "Höga stenar". Det är alltså inte en ny fornlämning som Bob G Lind funnit utan snarare har han gjort en ny tolkning av en sedan länge känd lämning.

Hans tolkning är liksom den han gjort av Ales stenar och Stenhed vid Gärsnäs att stenarna formar en slags solkalender.

Att uppmärksamheten kring fornlämningen som ligger norr om Vitemölla och precis söder om Klammersbäck väckt intresse fick vi bevis för redan när vi parkerade bilen. I en bil bakom oss kom ett gäng som farit ända från Halmstad för att få se den arkeologiska sensationen.

- Jag är så förtjust i Ales stenar och när vi läste om det här for vi hit, berättar Gunnel Sarge.

Emma Lawesson

0414-289 96

emma.lawesson@ystadsallehanda.se

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu