Backande skolbuss krockade med bil

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto:Arkivet

Skolbussen missade en hållplats. När chauffören skulle backa tillbaka körde han in i en bil som stannat bakom. Ingen inblandad kom till skada, men incidenten har nu utretts av kommunen.

Skolbussen hade hämtat elever på en skola i kommunen för att köra dem hem. När chauffören märkte att han råkat köra några meter förbi en hållplats stannade han bussen och backade tillbaka till hållplatsen.

Bakom bussen stod dock en personbil som stannat eftersom bussen stannade. Inte förrän eleverna som satt längst bak i bussen slog larm märkte chauffören att han backat in i bilen och knuffat den med sig när han backade.

Chauffören kontaktade sitt bussbolag som kom och hämtade eleverna och körde dem hem. Detta efter att man konstaterat att ingen av de tio eleverna skadat sig.

Att några av eleverna skulle lämnas på fritids missades dock. Fritidshemmet fick därför aldrig någon information om vad som hänt.

Vårdnadshavare till de inblandade barnen har haft synpunkter på bristande information om incidenten och på att barnen inte undersöktes efter olyckan.

I sin utredning konstaterar barn- och utbildningsförvaltningen att vårdnadshavare hädanefter bör kontaktas även vid ringa trafikolyckor.