Biblioteksfilialerna töms på böcker

Simrishamn Artikeln publicerades

Nu ska biblioteksfilialerna tömmas på böcker. Kommunen uppmanar föreningar som vill driva bokverksamhet att anmäla sitt intresse.

Kommunfullmäktige beslutade förra måndagen att samtliga biblioteksfilialer ska stängas definitivt. Därför söker man nu föreningar eller andra ideella organisationer som kan ha glädje av böcker och överbliven biblioteksutrustning till egen bokverksamhet.

– Man har redan plockat ut böckerna, förklarar Diana Olsson, kultur- och fritidschef.

Byfilialerna har legat i samma lokaler som skolbiblioteken och från skolbibliotekens sida har man nu plockat ut det man behöver i form av barn- och ungdomslitteratur och referenslitteratur. Även huvudbiblioteket i Simrishamn har plockat till sig en del böcker som man velat komplettera med.

Skolbiblioteken

Det som blivit över är nu tillgängligt för föreningar. Det rör sig om mellan 5 000 och 6 000 böcker per filial.

Under den utdragna, politiska process som slutligen resulterat i en definitiv stängning av filialbiblioteken har Moderaterna fört fram åsikten av skolbiblioteken bör göras tillgängliga för allmänheten.

– Kommer det att gå? Det är en av de frågor vi nu måste titta på, konstaterar Diana Olsson.

En idé skulle till exempel kunna vara att det blir möjligt att beställa böcker från huvudbiblioteket via skolbiblioteken. En viss service till allmänheten går dock inte på tvären med utgallringen av bokbestånden, betonar hon.

– Nej, det kommer aldrig att bli som filialerna igen. Då hade vi ju inte behövt stänga dem.

Tar över böcker

I flera byar finns intresse att ta över böcker. Skillinge leje hörde av sig till kommunen redan när det första nedläggningsbeslutet togs i höstas.

– Vi har redan kört med utlåningsverksamhet på måndagskvällar i två år nu, säger Ingemar Nilsson.

Också i Borrby vill man satsa på någon form av bokkafé. Gunnel Ottersten från Borrby bokby kontaktade också kommunen i ett tidigt skede.

– Vi tänker oss ett bokkafé med generösare öppettider än vad biblioteksfilialen hade, förklarar hon.

Kliva av

Samtidigt förväntar hon sig någon sorts samarbete med kommunen.

– Kommunen kan inte bara kliva av och förvänta sig att den ideella sektorn tar över.

Senast den 24 april ska intresserade föreningar ha anmält om man är intresserad av att ta över böcker från filialerna. Veckan därpå kommer biblioteksfilialerna att tömmas.

Exakt vilka tidpunkter som gäller för avhämtning av böcker och inredning kommer att annonseras ut på kommunens hemsida och i annonser.