DDT-rester hittades vid Naturskolan

Kivik Artikeln publicerades
Foto:Mark Hanlon

I marken under ett skjul på Kiviks musteri upptäcktes förhöjda värden av bekämpningsmedel.

2015 gjorde företaget Miljöassistans en undersökning på Kiviks musteri.

Undersökning visade på förhöjda värden av bekämpningsmedel, främst rester av det förbjudna insektsgiftet DDT. Resterna fanns i mark och i byggnadsmaterial i ett skjul vid Naturskolan, som ligger i anslutning till musteriets anläggning.

Skjulet i fråga revs i juni i år och i samband med detta sanerades också marken. Mellan 20 och 50 centimeter jord grävdes bort under det gamla skjulet och en gammal sprutvagn som förvarats där – även denna med höga halter av DDT – kördes iväg till en avfallsmottagare.

Därefter gjordes nya prover av marken, för att säkerställa att det inte fanns några bekämpningsmedel kvar. Proverna som gjordes efter marksaneringen visar att alla DDT-halter nu är under riktvärdet.