Facklig kritik: Politikerna sviker skolan

Simrishamn Artikeln publicerades

Facket tycker politikerna sviker. Majoritetsgruppens plan för kommunens byskolor och vilja att lägga ner gymnasieskolan väcker starka känslor.

Martin Sjögren, kommunombud för Lärarnas Riksförbund, tycker att politikerna sviker både elever, personal och skolledning.

– De unga tvingas bort från kommunen redan när det är 16 år. På skolan finns personal och en ny skolledning som jobbat hårt med att marknadsföra skolan. Nu, fem i tolv, mitt i en uppåtgående trend, väljer man att avveckla skolan. Det är ett svek.

Det minskande elevantalet hade gått att hantera, menar Martin Sjögren.

– Vi har visat flera gånger att man hade kunnat hålla fler program öppna genom bland annat samläsning. Men politikerna har tyckt att våra beräkningar var glädjekalkyler och bara bortsett från dem.

Inte förvånad

Han är både besviken och känner sig sviken, men inte förvånad.

– När man för tio år sedan började lägga ner program som bygden behöver, till exempel fordon, började också nermonteringen av skolan. Jag undrar om man inte haft en dold agenda sedan dess.

Även den nya organisationen av grundskolan är märklig i Martin Sjögrens ögon.

– I min värld fanns två alternativ. Att stänga någon skola eller tillföra mer pengar. Nu väljer man ett mellanting som inte känns så långsiktigt.

En djupare analys borde ha gjorts.

– Man borde se byskolorna ur ett inflyttningsperspektiv. Det är kanske inte till kustsamhällen med väldigt höga huspriser som en barnfamilj flyttar.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolan åter borde förstatligas. Majoritetsgruppens plan för Simrishamns skolor är ett bevis för att så borde ske, menar han.

– Fritidspolitiker är inte mogna för beslut i så avancerade frågor som skolan. Kommunen är inte rätt huvudman.

39 lärartjänster och därtill anställda inom administrationen och skolledningen berörs av skolnedläggningen.

– Jag hoppas verkligen att en del pengar avsätts till ett omställningsprogram så att de som vill gå i avtalspension kan göra det. Annars är risken att vi får en åldersstigen personal och framtida rekryteringsproblem.

Lärarförbundet är något mer återhållsamma i sin kritik.

– Det verkar som om man vill prioritera kvaliteten i grundskolan och det är vi tacksamma för. Det behövs en rejäl upprustning. Samtidigt är det tråkigt med gymnasieskolan. Det hade gynnat många barn om den fanns kvar. Framför allt dem som inte så så studiemotiverade, säger Cecilia Andersson, Lärarförbundet.