Klart: Här sätts nya fartkameror upp

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto:Arkivet

Fyra fartkameror ska få ner hastigheten längs riksväg 9 mellan Järrestad och Hammenhög.

Fram emot jul tas kamerorna i bruk.

Svevia är just i färd att färdigställa anslutningarna till kamerorna. Under hösten ska allt markarbete vara klart och därefter monteras kamerorna.

Totalt är det fyra kameror som sätts upp på vägsträckan. Två av dem ska stå ett par kilometer öster om Hammenhög och två nära Vranarp.

I Vranarpskorset har det inträffat en del trafikolyckor och boende nära korset har begärt att hastigheten på sträckan sänks. Trafikverket har svarat att korsningen inte är tillräckligt olycksdrabbad för en hastighetssänkning, men nu kommer en av kamerorna att placeras nära korsningen.

– Beslut att sätta upp kameror på vägsträckan fattade vi redan 2015, men nu kommer de, säger Kristina Johansson, handläggare på Trafikverket.

Trafikverket väljer vilka sträckor som ska förses med kameror utifrån två parametrar - trafikmängd och hastighet.

– På väg 9 är det mycket trafik och många kör för fort. Det vet vi tack vare att vi gjort trafikmätningar. Därför bedömer Trafikverket att fartkameror kan förbättra trafiksäkerheten.

Erfarenheten säger att fartkameror är ett mycket effektivt sätt att få ner hastigheten på vägarna.

– Kamerorna mäter hastigheten på alla bilar som passerar, även när bötesfunktionen inte är i gång och inga bilder tas. Mätningarna visar att andelen bilister som kör för fort förbi en kamera bara är 2 procent.

Kristina Johansson poängterar att fartkameror brukar välkomnas längs vägarna.

– Det är sällan folk är negativa till kamerorna. De flesta tycker det är bra att fler håller rätt hastighet.

Fakta

Fartkameror

Syftet med fartkameror är att sänka hastigheten, inte att sätta dit fortkörare.

Placeringen av kamerorna bestäms utifrån var kamerorna bedöms få störst effekt på trafiksäkerheten.

I dag finns den 1 500 kameror längs det svenska vägnätet.

Enligt Trafikverket räddar fartkameror 20-30 liv årligen.

Visa mer...