Fotpatrullerande poliser utlovas i Simrishamn

Simrishamn Artikeln publicerades
Kommun- och polisledning är överens om medborgarlöftena. Oppositionsråd Anders Johnsson, polisområdeschef Mats Cronhag och kommunalråds Karl-Erik Olsson.
Foto: Emma Lawesson
Kommun- och polisledning är överens om medborgarlöftena. Oppositionsråd Anders Johnsson, polisområdeschef Mats Cronhag och kommunalråds Karl-Erik Olsson.

Minst en gång i veckan ska poliser fotpatrullera på stationsområdet i Simrishamn. Det lovar polisen i de medborgarlöften man nu enats med kommunen om.

Dokumentet, som nu signerats av både polisen och kommunledningen, har tagit sin lilla tid att värka fram. Men nu finns det, och skrivningen är ovanligt konkret.

– Vi vill göra skillnad. Nu är det upp till polisen och alla andra att visa att vi menar allvar. Alla medborgare är brottsförebyggande resurser och vi måste kroka arm för att skapa ett tryggare samhälle, säger polisområdeschef Mats Cronhag,

Löftena fokuserar på fyra olika områden: narkotika, trafik, trygghet och inbrott. Områdena har vaskats fram vid de medborgardialoger polisen haft.

Vid dialogerna, men också i trygghetsundersökningar, har stationsområdet i Simrishamn pekats ut som särskilt otryggt. Därav löftet om kontinuerlig övervakning av stationsområdet.

– Det finns poliser i Simrishamn, men vi måste synas. Vi ska stanna bilen och gå på gatorna, säger Mats Cronhag.

Ett annat område som pekats ut som otryggt i trygghetsmätningar är Borrby. Därför utlovas besök av polisens husbil i kommunens mindre samhällen, bland annat Borrby.

Ett annat löfte är regelbundna möten mellan polisen och skolan. Ambitionen med löftet är att minska narkotikamissbruket bland ungdomar. Aktiviteten har dock tjuvstartats av kommunpolis Birthe Parkhagen, som redan gjort en Eriksgata bland alla sjätteklassare.

När det gäller trafiken utlovas fler trafikkontroller, fler digitala hastighetsskyltar och parkeringsövervakning.

Fakta

Medborgarlöftena

Genom samverkansgrupper och besök på skolor verka för ett minskat narkotikamissbruk bland ungdomar. Två möten per termin ska vi ha mellan polis och skola/socialtjänst.

Jobba för en tryggare trafiksituation genom trafikövervakning och –kontroller, minst tre per termin. Kommunen jobbar med en ny cykelplan, rensning av skymmande växtlighet, fler digitala hastighetsskyltar och parkeringsövervakning.

Jobba förebyggande genom att besöka föreningar och organisationer, samt att ordna fyra trygghetsvandringar per år. De mindre byarna ska besökas med det mobila poliskontoret (husbilen).

Arbeta för ökad grannsamverkan och ökad användning av märk-DNA. Det ska vi bland annat göra genom det pågående Vaksam-projektet.

Kontinuerlig övervakning på stationsområdet, genom fotpatrullering av polis minst en gång i veckan.

Visa mer...