Gifter kan sinka bygget

Simrishamn Artikeln publicerades

Arsenik, zink och bly har hittats i marken på Jonebergstomten. Giftfyndet kan leda till att byggandet på tomten blir försenat.

Det var i samband med en geoteknisk utredning av marken som gifterna påträffades.

– Eftersom det är en skoltomt förväntade man sig inte att hitta de här ämnena. Troligen kommer de från fyllnadsmassor som använts när skolan byggdes, säger samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson.

Miljöförbundet informerades omedelbart efter det att fyndet gjorts.

– Två markundersökningar visar att marken är förorenad och att halterna på vissa ställen överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för bostadsområden, säger miljöinspektör Anette Svahn. Men eftersom vi tror att ämnena kommer från fyllnadsmassor är det lättare att få bort.

Miljöförbundet kräver att det sker en så kallad schaktsanering. I takt med att bygget avancerar saneras marken bit efter bit. Vad den bortschaktade jorden kan användas till får de uppmätta halterna avgöra.

Deponi

– Om halterna är höga måste jorden hanteras som farligt avfall och om värdena är lägre kan de köras på deponi. Jord som inte är förorenad över riktvärdena kan användas igen på tomten.

Enligt Anette Svahn är det viktigt att få bort ämnena från marken.

– Om gifterna ligger ytligt finns en risk att människor får ämnena i sig. Kanske via saker som odlas i området eller om ett barn leker på marken. Sen finns det ju alltid en risk att ämnena sprider sig till grundvattnet.

Kommunen ska nu sammanställa en rapport till miljöförbundet där saneringen ska beskrivas.

– Vi kommer att följa saneringen hela vägen, säger Anette Svahn.

Hur mycket förseningar det kan bli tal om är osäkert.

– Saneringen kommer att ske parallellt med byggandet men det kan nog bli lite förseningar. Det tar till exempel 24 timmar att analysera ett jordprov, säger Ingvar Bengtsson.

Förhoppningen är dock att tidsplanen kan hållas.

Vill hålla tidsplanen

– Det viktiga är att för-oreningarna kommer bort men vi har ambitionen att ändå kunna hålla tidsplanen, säger Kent Zerath, tidigare vd för Simrishamnsbostäder som fortfarande är engagerad i projektet.

Bakom projektet står Simrishamnsbostäder tillsammans med Näckström Fastigheter. Totalt ska det byggas 100 lägenheter i äldreboende och trygghetsboende. Därtill ska det bli cirka 30 vanliga lägenheter.

Första spadtag blir det som planerat på onsdag klockan 11 med bostads- minister Stefan Attefall närvarande.