Grannar som skäller? Detta gäller!

Simrishamn Artikeln publicerades

Hundar ska förvaras så att de inte stör omgivningen, men ett visst mått av hundskall får man som granne tåla. Det konstaterar miljöförbundet i en policy som delges ägare till skällande hundar.

Klagomål på skällande hundar är vanligt förekommande hos miljöförbundet. Så pass vanligt att man antagit en policy.

– Policyn skickar vi med i våra skrivelser så att folk vet vad som gäller, säger Jon Hall, miljöinspektör.

Den senaste tiden har miljöförbundet fått två klagomål från grannar till hundägare. I det ena fallet uppger de klagande att grannens hund står och skäller mellan åtta på morgonen och åtta på kvällen varje vardag.

I det andra fallet har de klagande fört dagbok över grannhundens oljud och noterat mellan vilka tider hunden skäller dag för dag. I sin anmälan skriver de klagande att det är omöjligt att stänga ljudet ute och inte ens öronproppar hjälper.

När miljöförbundet får in anmälan om skällande hundar skickas en skrivelse till hundägaren.

– Det brukar oftast hjälpa. Men det finns fall då vi behöver göra en uppföljning.

Att mäta hundskall är dock inte lätt.

– Vi får bedöma ljudnivån med vår egen hörsel.

I vissa fall får djurägaren ett föreläggande. Det kan vara en uppmaning att förvara och rasta sitt djur på annat sätt eller en uppmaning att inte ha djuret kvar. I vissa fall tarvas även en anmälan till länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Allt hundskall leder dock inte till agerande från miljöförbundet.

– Ett visst mått av hundskall får man som granne tåla. Om en hund bara skäller tillfälligt är det ingen olägenhet.