Grönt ljus för gårdsverk

Simrishamn Artikeln publicerades

Myndighetsnämnden sade nej – men mark- och miljödomstolen sade ja. Nu har kommunen fått ompröva sitt beslut om det 45 meter höga vindkraftverket.

Myndighetsnämnden gav vid sitt senaste sammanträde bygglov för ett planerat gårdsverk på 45 meter intill den nerlagda järnvägen mellan Gärsnäs och Virrestad. Turerna har dock varit många.

Det började med att myndighetsnämnden för ett och ett halvt år sedan gav avslag på bygglovsansökan. De sökande överklagade beslutet och fick rätt hos länsstyrelsen. Myndighetsnämnden gick då vidare till mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet och därmed fastställde länsstyrelsens beslut.

En stötesten

– Verket kommer att ligga i ett sådant område som vi vill skydda, kommenterar myndighetsnämndens ordförande Monica Gripp (M) nämndens tidigare inställning.

Gårdsverken har blivit en stötesten för kommunen. När kommunen häromåret klubbade vindkraftsplan hade man inte riktigt tagit med de här mindre vindkraftverken i beräkningarna.

Enligt vindkraftsplanen är det bara så kallade mini­verk under tjugo meter som inte behöver bygglov, medan gårdsverken, som kan vara upp till 50 meter höga, jämställs med riktigt stora vindkraftverk. Och sådana får bara uppföras på några få ställen i kommunen.

– Vi anlitade expertis när vi skulle ta fram vindkrafts-planen, för att vi hade haft problem med de stora verken. Nu ser vi att vi istället fått problem med gårdsverken och jag tycker nog att vi kunde fått lite mer hjälp vad det gäller dem också, menar Monica Gripp.

Hon utesluter inte att man längre fram kommer att se över vindkraftsplanen, för att klargöra gårdsverkens status.