Han trotsar främlingshatet

Simrishamn Artikeln publicerades

Gymnasieläraren Andreas Liljeglimt räds inte att föra in de stora frågorna i klassrummet. Nu prisas han för sitt sätt att bemöta främlingsfientlighet i undervisningen.

I en värld där främlingsfientligheten tycks breda ut sig allt mer vill Andreas Liljeglimt, lärare i samhällsvetenskap och ekonomi på Österlengymnasiet, uppmuntra eleverna att kritiskt granska det de ser och hör och förmå dem att utmana sina egna åsikter.

-Vi diskuterar svenskhet, definitioner på invandrare och statistik. Många är ju lite främlingsfientliga. Men om de bara får prata öppet om det här, får de chans att reflektera över vad de själva tycker. Man kan göra en ganska stor insats under en lärarkarriär, om man bara lyckas så något litet frö hos eleverna.

Den 26 mars får Andreas Liljeglimt ta emot ett hederspris ur prins Carl Philips hand. Bakom priset står Emerichfonden, som har instiftat "Skolornas Fredspris".

Eftersom Andreas Liljeglimt inte vann det stora priset får han nöja sig med uppmärksamheten och äran. Gott nog, tycker han.

-Men om jag hade vunnit huvudpriset, som är 32?000 kronor, hade jag planerat att åka till Stockholm med mina elever för att bland annat besöka riksdagen.

Förra våren jobbade Andreas Liljeglimt fram ett webbaserat undervisningsmaterial – videoklipp, inspelade föreläsningar och ett självrättande quiz – som ett komplement till traditionella läroböcker. Det föll sig naturligt att väva in frågor om främlingsfientlighet.

Myterna kring invandring är många. När eleverna ges möjlighet att granska dem lite närmare, ser de ofta att allt kanske inte riktigt är som det verkar.

-Syftet är inte att jag på lektionstid ska stå här och kritisera alla som är främlingsfientliga. Jag vill få fram att det är viktigt att ha ett kritiskt tänkande. Det är inte bara invandrare som begår brott. Ja, de är överrepresenterade i statistiken. Men det är män också. Och stadsbor, säger Andreas Liljeglimt.

Ofta inleds diskussionen med att Andreas Liljeglimt slänger ur sig något riktigt provokativt.

-Jag behöver oftast bara säga de första meningarna. Sedan tar eleverna över. Alla har en åsikt. Min roll blir att hålla samtalet på en rimlig nivå. Det kan bli hätskt och spänt. Det råder sällan konsensus.

Aha-upplevelserna är många. På båda hållen. I konsekvensens namn måste även de problematiska sidorna av invandringen lyftas fram och analyseras, dock utan att samtidigt spä på främlingsfientligheten.

Fördelen är att lektionerna är uppskattade och lustfyllda. I detta moment saknas krav och betyg, betonar Andreas Liljeglimt.

-Skolan måste få vara rolig också. Det är ett bra sätt att få skoltrötta elever att göra bra ifrån sig. Läraryrket kan vara otacksamt, men när eleverna är jättenöjda blir man sporrad att gå vidare.