Här är klyftorna högst i hela landet

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto:Torun Börtz

Inkomstklyftorna i Simrishamn är bland de högsta i både Skåne och riket i stort. Samtidigt är det här som klyftorna minskar mest - i hela landet.

Simrishamn hamnar på 21:a plats i landet när det gäller störst inkomstklyftor. Det innebär att inkomstklyftorna här är de största i Sydostskåne. Endast fem andra Skånekommuner har högre klyftor mellan invånarnas inkomster: Båstad, Vellinge, Malmö, Lund och Höganäs.

Ekonomisk jämlikhet mäts med så kallad Gini-koefficient. Om den är 0 har alla samma lön medan ett värde på 1 visar på maximal ojämlikhet mellan invånarna. I Sverige i genomsnitt är Gini-koefficienten 0,317 för år 2015. I Simrishamn landar man på 0,33. I Sveriges mest ojämlika kommun, Danderyd, är klyftan 0,569 medan den i mest jämlika Malå i Västerbotten ligger på 0,232.

Samtidigt är Simrishamns den kommun i Sverige där inkomstklyftorna minskat mest under den senaste femårsperioden. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

De senaste fem åren har klyftan minskat med -0,048, från 0,378 till 0,33. Simrishamn är därmed en av endast 17 svenska kommuner där klyftorna minskar. Sjöbo är en av de övriga men där har minskningen endast varit -0,004.

– Det är positivt att inkomstklyftorna minskar i vår kommun. Samtidigt vet jag inte hur vi ligger till vad gäller inkomsterna över lag, kommenterar kommunalråd Karl-Erik Olsson (S).

Fakta

Inkomstklyftor i sydost

Siffrorna anger Gini-koefficient för 2015 samt ökning/minskning de senaste fem åren.

Simrishamn: 0,33; -0,048

Ystad: 0,299; +0,011

Tomelilla: 0,296; +0,003

Sjöbo: 0,279; -0,004

Skurup: 0,277; +0,007

Visa mer...