Hårt slag med laxstopp

Simrishamn Artikeln publicerades

Patrik och Susanna Lindell satsade på Österlen och Bengtssons loge. I vintras tog de över vandrarhemmet som specialiserat sig på fisketurister. Stoppet för fiske efter vildlax drabbar deras rörelse extra hårt.

– Det känns lite snopet, tycker Patrik Lindell. Nu vet vi inte riktigt hur framtiden blir.

Han är själv passionerad trollingfiskare som lägger ner många dagar på sjön i jakt på drömlaxen. Tidigare brukade han övernatta på Bengtsson loge när han besökte Simrishamn.

– Vi sålde vårt företag i Stockholm och tog över här den första februari.

Han och hustrun räknade med att kunna driva vandrarhemmet med puben som tidigare och har det som huvudsaklig inkomstkälla nu.

– Ungefär hälften av övernattningarna är sportfiskare eller 1 100 varje år, säger Patrik Lindell.

Vildlax

Hav (Havs- och vattenmyndigheten) har beslutat att vildlax inte får tas upp vid trolling efter första augusti. Det kommer bara att vara tillåtet att fiska upp odlad lax som har fettfenan bortklippt.

En majoritet av de laxar som fångas är så kallade vildlaxar, eller har fettfenan intakt.

Simrishamn har under lång tid varit något av laxfiskets Mecka som trollingfiskare i stora skaror har vallfärdat till. Fångsterna utanför Simrishamn har ökat markant under senare år. En majoritet av fisketuristerna kommer från Danmark, Tyskland, Finland och Norge.

Väl tilltagen reglering

Patrik Lindell välkomnar en reglering av laxfisket men tycker det hade räckt med begränsningar som en fisk per person och dag.

– Simrishamn kommer att drabbas negativt av stoppet. Jag uppskattar antalet övernattningar till 15 000 per år. Flera fiskare är i kommunen en vecka eller mer och handlar då också i olika butiker.

Hotell Sveas krögare Thomas Beranek är glad över fisketuristerna. Enligt honom har de betydelse för verksamheten.

– Vi står inte och faller med fiskarna men det hjälper oss att ha öppet året runt. Och det kompenserar bortfallet från affärsverksamheten som krymper i Simrishamn.

Skulle fisketuristerna utebli kommer Svea att tvingas till driftinskränkningar.

– Men vi kommer dock att ha öppet, även om det är vansinne att inte stänga.

Kommunen har inte gjort någon närmare studie över fisketurismen när det gäller omfattningen och hur mycket pengar som spenderas. Turistchef Sofie Bredahl menar att den har betydelse för vissa rörelser. Samtidigt säger hon att många av fisketuristerna sover över i sina båtar och har mat med sig.

– Vi kunde bli bättre på att få ut mer pengar av fisketuristerna, säger Sofie Bredahl.

Ensidigt beslut

Vesa Tschernij på Sydkustens fiskeområde som bland annat arbetar med hur besöksnäringen runt fiske och hav ska kunna öka och breddas. Han tror trollingsfisket på vildlax kommer att stoppas.

– Man stängde laxfisket för yrkesfisket utan att lyssna. Men det är aldrig bra med ensidiga beslut om inte andra länder följer efter.

Han vill ha en tydligare redovisning av hur många laxar som tas upp vid trolling. Och menar att det finns flera oseriösa aktörer som säljer fisk svart.

– Det händer att det kommer in båtar med mer fisk än man kan äta upp. Men sportfisket efter lax har en stor potential som kan utnyttjas mer och bättre i framtiden.